rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie on-line WRDS WD

Dodano: 14-05-2020

Informacja na temat bieżących działań Wojewody Dolnośląskiego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego, a także przedstawienie informacji o rodzajach i sposobach użytkowania środków ochrony osobistej, informacja w sprawie Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego były głównymi tematami obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, które odbyły się 14 maja poprzez komunikator internetowy ZOOM Cloud Meeting. Spotkanie prowadził Artur Mazurkiewicz, przewodniczący WRDS WD,...

[more]

Posiedzenie on-line Zespołu doraźnego WRDS WD

Dodano: 13-05-2020

Kolejne posiedzenie on-line Zespołu doraźnego ds. nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, które prowadził Marek Woron, Koordynator Zespołu, poświęcone było głównie omówieniu funkcjonowania Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego oraz bieżącej sytuacji na rynku pracy. Marek Woron poinformował zebranych o zatwierdzeniu przez Prezydium WRDS WD stanowiska w sprawie zmiany przepisów w zakresie budowy zbiorników retencyjnych o powierzchni do 1 ha,...

[more]

Posiedzenie on-line Prezydium WRDS WD

Dodano: 07-05-2020

Przyjęcie stanowisk: wsparcia działań związanych z uruchomieniem specjalnego konkursu dotyczącego wsparcia firm MŚP w obszarze transformacji cyfrowej oraz zmiany przepisów w zakresie budowy zbiorników retencyjnych o powierzchni do 1 ha, a także decyzja o wznowieniu prac Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD były głównymi punktami posiedzenia Prezydium WRDS WD. Spotkanie prowadził przewodniczący Artur Mazurkiewicz.Ponadto członkowie Prezydium wysłuchali informacji Cezarego...

[more]

Posiedzenie on-line Zespołu doraźnego WRDS WD

Dodano: 29-04-2020

Podczas drugiego posiedzenia on-line Zespołu doraźnego ds. nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, które prowadził Marek Woron, Koordynator Zespołu, omawiano następujące zagadnienia: 1.    Sytuacja w dolnośląskich szpitalach związana z nadzwyczajnymi działaniami w związku z pandemią koronawirusa oraz propozycja wymiany informacji pomiędzy zarządzającymi jednostkami ochrony zdrowia a grupami społecznymi oferującymi pomoc...

[more]

Posiedzenie on-line Zespołu doraźnego WRDS WD

Dodano: 22-04-2020

Najważniejsze zadania, zakres działania i tryb pracy Zespołu doraźnego ds. nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 WRDS WD zostały przedstawione na pierwszym posiedzeniu on-line Zespołu, które odbyło się 22 kwietnia br. Spotkanie prowadził Marek Woron, wiceprzewodniczący WRDS WD, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC.Zespół został powołanym Uchwałą nr 2/2020 Prezydium WRDS WD w dniu 9 kwietnia br. na wniosek Marka Worona. Celem działań Zespołu...

[more]

Spotkanie on-line partnerów społecznych WRDS WD

Dodano: 15-04-2020

Ustalenia dotyczące organizacji pracy Zespołu doraźnego ds. nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 WRDS WD oraz informacje na temat bieżącej sytuacji gospodarczo-społecznej związanej z kryzysem epidemiologicznym były najważniejszymi punktami spotkania partnerów społecznych z WRDS WD. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady Artur Mazurkiewicz.Zgodnie z ustalaniami dotyczącymi pracy Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa...

[more]

Posiedzenie on-line Prezydium WRDS WD

Dodano: 09-04-2020

Informacja na temat bieżących działań związanych z pandemią koronawirusa, przyjęcie stanowiska w sprawie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz uchwały o powołaniu zespołu doraźnego ds. nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w związkuz zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 były tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 9 kwietnia 2020 r. Spotkanie odbyło się on-line poprzez komunikator internetowy...

[more]