rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD

22.06.2016 11:12

Temat „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 50 plus istotnym wyzwaniem dla urzędów pracy na Dolnym Śląsku oraz szansą na uzupełnienie niedoborów kadrowych
u przedsiębiorców” przedstawiony przez Ewę Grzebieniak, Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, był głównym punktem posiedzenia Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD w dniu 22 czerwca 2016 r.  Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Mojzych z BCC, przewodniczący Zespołu.

W związku z zaproponowanym tematem posiedzenia Artur Sawrycz z Dolnośląskich Pracodawców zwrócił uwagę na zjawisko tzw. „przegrzania rynku pracy”. Jego zdaniem obecnie na Dolnym Śląsku rejestrowane bezrobocie wynosi ok. 9 proc., ale faktyczne bezrobocie można szacować na poziomie 4 proc. (doświadczenia z realizacji projektów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych). Dlatego też na problem nadchodzącego i już obserwowanego niedoboru kadr należy spojrzeć w szerszym kontekście nie tylko aktywizacji osób 50+, których przywrócenie na rynek pracy problemu nie rozwiąże. Obawy Artura Sawrycza podzieliła dyrektor Grzebieniak, która komentując najnowsze dane z rynku pracy Województwa Dolnośląskiego, wskazała, iż rzeczywiście pracodawcy w wielu regionach Dolnego Śląska mają coraz większy problem ze znalezieniem pracowników. Receptą na tę sytuację może być zatrudnianie cudzoziemców.
W nawiązaniu do tej informacji Małgorzata Piotrowska, Kierownik Oddziału Legalizacji Pobytu i Pracy III Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (gość posiedzenia), przedstawiła dane dotyczące legalizacji pobytu i wydawania pozwoleń na pracę dla cudzoziemców. Wykazała, że liczba wydawanych pozwoleń na pracę dla cudzoziemców, głównie Ukraińców, wzrosła ponad 10-krotnie od 2008 roku. W kontekście tej wypowiedzi Przewodniczący Krzysztof Mojzych przy aprobacie członków Zespołu zaproponował wsparcie w formie stanowiska ze strony WRDS WD
w staraniu o zwiększenie liczby etatów na obsługę wydawania pozwoleń na pracę dla cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Taka inicjatywa mogłaby wspomóc także lokalnych pracodawców w uzupełnieniu kadry w swoich firmach.