rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD

05.07.2017 12:39

„Działania Dolnego Śląska na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego” oraz bieżące prace nad finansowaniem oświaty i szkolnictwa zawodowego były głównymi tematami posiedzenia Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD, które odbyło się 5 lipca 2017 r. Spotkanie prowadziła Ewa Grzebieniak, Przewodnicząca Zespołu.

Dotychczasowe działania Samorządu Województwa związane z rozwojem szkolnictwa zawodowego finansowane zarówno z budżetu Dolnego Śląska, jak i środków unijnych minionej perspektywy przedstawili zebranym Jerzy Więcławski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki UMWD i Małgorzata Medyk, Z-ca Dyrektora. Dyrektor Medyk podkreśliła, że szkolnictwo zawodowe zawsze było priorytetem działań Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
W ubiegłej perspektywie finansowej na ten została przeznaczona niebagatelna kwota 200 mln zł. Realizowane były dwa duże projekty wsparcia szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku. Partnerami w projekcie były wszystkie powiaty województwa dolnośląskiego. Jak dodali goście, w nowej perspektywie finansowej projekty z obszaru wsparcia kształcenia zawodowego nie będą realizowane na zasadach systemowych. Planowana jest realizacja projektu „Zawodowy Dolny Śląsk” w partnerstwie z 17 powiatami.
Po dyskusji dotyczącej tego tematu, członkowie Zespołu ustalili, że na najbliższe posiedzenie Zespołu zostaną zaproszeni także przedstawiciele Departamentu Funduszy Europejskich, by wskazać możliwości finansowania tego obszaru ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej.
Danuta Utrata, Przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność przedstawiła informację na temat prac specjalnego zespołu powołanego przy Ministerstwie Edukacji, który zajmuje się wypracowaniem rekomendacji dotyczących statusu zawodowego pracowników oświaty. Przedstawiła zagadnienia, którymi zespół się zajmuje
i prosiła o wsparcie Rady.  
Ustalono, że prace nad tym tematem zostaną podjęte przez mniejszy zespół, a osoby chętne do współpracy przy wypracowywaniu rekomendacji zgłoszą akces do biura WRDS WD. Rekomendacje powinny zostaną zaakceptowane przez Zespół na wrześniowym posiedzeniu.