rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego WRDS WD

07.04.2016 11:25

Sytuacja pracowników Przewozów Regionalnych sp. z o.o. Oddział Dolnośląski
w kontekście restrukturyzacji spółki i zamówień na przewozy była głównym zaplanowanym tematem posiedzenia Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego WRDS WD, które odbyło się 7 kwietnia 2016 r. Na spotkanie zostali zaproszeni goście Janusz Berkowski, Dyrektor spółki oraz przedstawiciele organizacji związkowych w Przewozach Regionalnych: Wiesław Natanek, Anita Kraśnicka oraz Robert Bednarek.

Na wstępie spotkania Dagna Dzidowska, Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Mediacji, członek Zespołu reprezentująca BCC, przedstawiła informację na temat mediacji, jej rodzajów, korzyści wynikających z korzystania z mediacji w biznesie, sprawach cywilnych,
a także społecznych.
Dyskusję związaną z sytuacją pracowników Przewozów Regionalnych Oddziału Dolnośląskiego rozpoczęła Anita Kraśnicka reprezentująca Federację Związków Zawodowych Pracowników Komunikacji PKP, członek Zespołu z Forum Związków Zawodowych – organizacji, która wniosła ten temat pod obrady Rady. Ania Kraśnicka zwróciła uwagę, że spółka jest w trakcie restrukturyzacji, czego wynikiem jest redukcja zatrudnienia o ponad 50 proc. Oceniła, że brak wyraźnego stanowiska co do przyszłości spółki – m.in. brak długofalowego planu zlecenia przewozów na Dolnym Śląsku Przewozom Regionalnym, powoduje ogromną frustrację wśród załogi. Sytuacja ta trwa od kilku lat. Zwróciła też uwagę, że w spotkaniu mimo zaproszenia nie uczestniczy żaden przedstawiciel Zarządu Województwa ani żaden członek Zespołu reprezentujący Marszałka Województwa.
Członkowie Zespołu po dyskusji zdecydowali, że wobec tego rozmowa na temat sytuacji w Przewozach Regionalnych jest bezprzedmiotowa i podjęli decyzję o przekazaniu swojej opinii do Prezydium WRDS WD, które powinno zająć stanowisko w sprawie nieobecności przedstawicieli Zarządu Województwa na spotkaniu.