rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego WRDS WD

21.07.2016 12:58

Sytuacja pracowników Przewozów Regionalnych sp. z o.o. Oddział Dolnośląski
w kontekście restrukturyzacji spółki i zamówień na przewozy była ponownie tematem posiedzenia Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego WRDS WD, które odbyło się 21 lipca 2016 r. Na spotkanie zostali zaproszeni goście Janusz Berkowski, Dyrektor spółki oraz przedstawiciele organizacji związkowych w Przewozach Regionalnych: Wiesław Natanek, Anita Kraśnicka oraz Robert Bednarek.

W spotkaniu uczestniczył Jerzy Michalak, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Wojciech Zdanowski, Dyrektor Departamentu Infrastruktury UMWD.
Było to już drugie posiedzenie Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego poświęcone tej tematyce. Sytuację Oddziału Dolnośląskiego Przewozów Regionalnych przedstawiła Anita Kraśnicka reprezentująca Federację Związków Zawodowych Pracowników Komunikacji PKP, członek Zespołu z Forum Związków Zawodowych – organizacji, która wniosła ten temat pod obrady Rady oraz Janusz Berkowski, Dyrektor PR Oddział Dolnośląski.

Przedstawiciele spółki zarzucali Zarządowi Województwa Dolnośląskiego dyskryminowanie PR w procesie zawierania umów  długoterminowych na przewozy w regionie w porównaniu do spółki Koleje Dolnośląskie. Jak podkreślali Anita Kraśnicka i Janusz Berkowski, mimo iż w spółce trwa obecnie proces restrukturyzacji i systematycznie obniżane są koszty działalności, Przewozy Regionalne nie mogą liczyć na zawarcie wieloletnich umów
z Samorządem Województwa na przewozy pasażerskie na Dolnym Śląsku. Na zarzuty przedstawicieli spółki odpowiadał Marszałek Jerzy Michalak, który zapewnił, że na Dolnym Śląsku z powodzeniem mogą działać obie spółki, jeśli oczywiście zapewnią odpowiedni standard. Liczba przewozów w regionie dolnośląskim będzie rosnąć. Marszałek dodał, że rozmawiał z nowym prezesem Przewozów Regionalnych, który zapewnił, że spółka będzie nadal przechodzić intensywny proces restrukturyzacji, bo w tym momencie może być niekonkurencyjna.
Półtoragodzinną dyskusję podsumował Kazimierz Kimso, przewodniczący Zespołu, który powiedział, że Marszałek Michalak zadeklarował, że podpisze 3-letnią umowę na przewozy ze spółką PR w ramach możliwości przewozowych samorządu. Obecnie trwają negocjacje
w tej sprawie z zarządem Oddziału Dolnośląskiego spółki. Ponadto Marszałek zapewnił, że zwalniani w wyniku restrukturyzacji PR pracownicy będą w pierwszej kolejności przyjmowani do pracy w Kolejach Dolnośląskich pod warunkiem spełniania kryteriów kompetencji. Kazimierz Kimso dodał, że będzie się starał namówić Marszałka i Dyrektora Przewozów Regionalnych na budowanie wspólnej strategii w dłuższej perspektywie, biorąc pod uwagę planowane inwestycje w infrastrukturę kolejową.