rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD

26.06.2017 13:56

„Otoczenie prawne dla przedsiębiorców w nurcie aktualnych zmian. Państwowa Inspekcja Pracy – sposób prowadzenia kontroli przez Okręgową Inspekcję Pracy
w zakresie realizacji zagadnień dotyczących prawidłowości zawierania umów o pracę
u wykonawców i podwykonawców na usługi lub roboty budowlane było tematem posiedzenia Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD w dniu 26 czerwca 2017 r. Spotkanie prowadził Marek Woron, Przewodniczący Zespołu.

Zagadnienia związane z kontrolą prowadzoną przez Państwową Inspekcję Pracy
u przedsiębiorców przedstawili Małgorzata Łagocka, Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu oraz Roman Bizunowicz z OIP we Wrocławiu.  Prelegenci przygotowali także informację na temat zmian w ustawie o zamówieniach publicznych w kontekście zawierania umów o pracę i umów zlecenie. Zaproszeni goście podkreślali, że celem kontroli inspekcji pracy jest sprawdzanie prawidłowości zawierania umów cywilno-prawnych.
Małgorzata Łagocka wyjaśniła, iż obecnie obowiązuje przepisy prawne – znowelizowana ustawa o zamówieniach publicznych - nałożyła na zamawiających w każdym postępowaniu zamówienia publicznego w zakresie usług - oceny czynności, które w ramach realizacji zamówienia mają być wykonywane. Zgodnie z tymi zmianami praca w trybie ciągłym, która jest wykonywana na rzecz jednego pracodawcy powinna być wykonywana na podstawie umowy o pracę. Inspekcja Pracy została zobowiązana do weryfikowania i sprawdzania, na ile podmioty wykonujące zamówienia realizują tę usługę czy roboty budowlane na podstawie odpowiednich umów. Powinny to być umowy o pracę.
Podczas spotkania zebrani dyskutowali także o stawkach proponowanych przez instytucje publiczne w przetargach na wykonywanie usług, których wysokość uniemożliwia wykonywanie tych usług w zgodzie z przepisami prawa i obowiązującą stawką minimalnego wynagrodzenia. Przewodniczący Marek Woron w podsumowaniu spotkania zapowiedział, że przedstawi wnioski na najbliższym posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.