rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD

07.06.2016 15:08

Zmianom w systemie ratownictwa medycznego, danym statystycznym z obszaru ochrony zdrowia gromadzonym przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Dolnośląski Oddział NFZ oraz bezpieczeństwu pacjentów i zdarzeniom niepożądanym
w jednostkach medycznym poświęcone było kolejne posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD pod przewodnictwem Pawła Hreniaka, Wojewody Dolnośląskiego.

Na wniosek Konfederacji Lewiatan została także dokonana zmiana w składzie Prezydium Zespołu. Marka Dymkowskiego zastąpiła Małgorzata Nakraszewicz, której członkowie Zespołu powierzyli funkcję wiceprzewodniczącej. Jolanta Snopko, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przedstawiła informację na temat danych statystycznych zbieranych przez urząd, a dotyczących działalności publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dodała, że obecnie urząd może udzielać informacji na temat zbieranych danych na wniosek instytucji i osób, które będą o te informacje występowały. Podobnie sytuacja wygląda z danymi gromadzonymi przez Dolnośląski Oddział NFZ.
Informację o liczbie i rodzajach zdarzeń niepożądanych w zakładach opieki zdrowotnej przedstawił Ryszard Jadach reprezentujący organizacje pracodawców w Radzie. Temat ten zgłosili pracodawcy, którzy zwracali uwagę, że przy ocenie ofert w lecznictwie otwartym jednym z ważnych kryteriów powinno być posiadanie przez daną jednostkę certyfikatu ISO, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów. W trakcie dyskusji dyrektor Snopko zwróciła uwagę, że posiadanie certyfikatu jest istotnym elementem, natomiast pozostaje kwestia kontroli, czy dana jednostka realnie stosuje te procedury.
Ponadto podczas posiedzenia Zespołu Anna Szulc, zastępca kierownika Oddziału Powiadamiania Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego Wydziału Zarządzania Kryzysowego DUW przedstawiła informację na temat planowanych zmian w systemie ratownictwa medycznego. Wniosek o zaprezentowanie tego tematu został zgłoszony przez Forum Związków Zawodowych. Bogusław Wytrykus z „Solidarności 80” zwrócił uwagę na problem przetrzymywania karetek przez Szpitalne Oddziały Ratunkowe, pytając, jakie działania podjął urząd, żeby zminimalizować ten problem. Jolanta Snopko powiedziała, że zwrócono się do dyrektorów szpitali, aby nie przyjmowały wcześniej nieustalonych pacjentów. Dodatkowo na bieżąco sytuacja związana z ruchem karetek jest raportowana do Wydziału Zarządzania Kryzysowego DUW. Anna Szulc dodała, że od stycznia czasy oczekiwania karetek znacznie się zmniejszyły, a współpraca ze szpitalami poprawiła. Wojewoda Paweł Hreniak dodał, że jest pewien, iż rozwiązania systemowe w zakresie ratownictwa medycznego przygotowywane przez wiceministra zdrowia, który jest ratownikiem medycznym, powinny uzdrowić system.
W nawiązaniu do dyskusji na temat ratownictwa medycznego Grażyna Musiałkiewicz z Forum Związków Zawodowych przekazała Annie Szulc dokumenty, w których zawarte są postulaty i tezy do polepszenia statusu ratownika medycznego w kraju. Materiały dostarczył Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego  z prośba o pomoc
w ich działaniach.
Lilianna Pietrowska z Forum Związków Zawodowych, nawiązała do tematu poprzedniego posiedzenia Zespołu, na którym omawiana była sprawa prywatyzacji szpitala powiatowego w Zgorzelcu. Powiedziała, że obecnie likwidowane są tam oddziały, co nie niekorzystnie wpłynie na zabezpieczenie pacjentów z tego rejonu.