rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD

19.06.2020 12:48

Sytuacja finansowa jednostek ochrony zdrowia podlegających Samorządowi Województwa w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019 oraz sytuacja finansowa wybranych jednostek ochrony zdrowia w związku z pandemią COVID-19 były głównymi tematami posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD. Spotkanie prowadził przewodniczący Zespołu Marek Moszczyński, BCC.

Bieżący stan finansów jednostek ochrony zdrowia Samorządu Województwa Dolnośląskiego omówił Waldemar Pliński, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Z danych wynika, iż w związku ze stanem epidemii COVID-19 i wynikającym z tego brakiem realizacji świadczeń niektóre jednostki
w ciągu dwóch miesięcy nie były w stanie zrealizować ok. 10 procent umowy z NFZ. Ta sytuacja może spowodować, że część jednostek straci płynność finansową.
Trudną sytuację finansową szpitali omówili także na swoich przykładach dyrektorzy: Mariola Dudziak (Szpital im. Sokołowskiego Wałbrzych), Adam Maciejczyk (Dolnośląskie Centrum Onkologii), Michał Rataj (Szpital im. Gromkowskiego, Wrocław - jednoimienny szpital zakaźny). Do tych wypowiedzi odniósł się Zbigniew Terek, dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Zapewnił on, że Ministerstwo Zdrowia na obecnym etapie przewidziało wiele rozwiązań, które pozwolą przetrwać ten trudny czas jednostkom zdrowia. Następne koncepcje wspomagające szpitale, włącznie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, będą realizowane po okresie stanu epidemii.
Iwona Drelichowska-Stopa, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Jacek Klacočar, Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przedstawili bieżącą sytuacji epidemiologiczną na Dolnym Śląsku. 
Na pytanie Teresy Dubickiej (OPZZ) w sprawie sytuacji lecznictwa psychiatrycznego w związku z COVID-19, przewodniczący Zespołu Marek Moszczyński zapowiedział, że ten temat będzie szczegółowo omawiany na następnym posiedzeniu, który zaplanowano na 24 lipca 2020 r.
Przewodniczący zaproponował także, aby w każdym posiedzeniu Zespołu brał udział także dyrektor DOW NFZ. Propozycja ta została przyjęta.

W posiedzeniu udział wzięli:

1.    Marek Moszczyński, Przewodniczący zespołu, BCC.
2.    Krzysztof Tenerowicz, NSZZ „Solidarność”
3.    Zuzanna Jakimowicz, NSZZ „Solidarność”
4.    Stanisław Woźniak, NSZZ „Solidarność”
5.    Teresa Dubicka, OPZZ
6.    Barbara Popielarz, OPZZ
7.    Lilianna Pietrowska, FZZ
8.    Leszek Grodziński, Konfederacja Lewiatan
9.    Iwona Drelichowska-Stopa, Wydziału Polityki Społecznej DUW
10.    Waldemar Pliński, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia UMWD.
11.     Zbigniew Terek, dyrektor DOW NFZ, gość
12.    Mariola Dudziak, dyrektor Szpital im. Sokołowskiego Wałbrzych, gość
13.    Adam Maciejczyk, dyrektor DCO, gość
14.    Michał Rataj, z-ca dyrektora ds. medycznych Szpitala im. Gromkowskiego Wrocław, gość
15.    Jacek Klakočar, dyrektor WSSE we Wrocławiu, gość
16.    Andrzej Otręba, OPZZ, Wiceprzewodniczący WRDS WD (Prezydium)

Respiratory

Wykres