rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Zespołu doraźnego WRDS WD on-line

27.05.2020 15:40

Dyskusja nad projektem stanowiska w sprawie sytuacji finansów samorządów lokalnych oraz perspektywie rozwoju regionalnego w oparciu o wykorzystywanie lokalnych potencjałów w obliczu zmian związanych z ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa były tematami posiedzenia Zespołu doraźnego ds. nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w dniu 27 maja 2020 r. Obrady prowadził koordynator Zespołu, Marek Woron.

Projekt stanowiska przedstawił Marcin Orzeszek, burmistrz Ząbkowic Śląskich, członek WRDS WD reprezentujący stronę samorządową w Radzie. Dariusz Chmura, burmistrz Wołowa, przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów Subregionu Wrocławskiego zgadzając się z zapisami stanowiska, dodał, że dużym problemem samorządów gminnych jest także konieczność dofinansowania powiatowych jednostek ochrony zdrowia. Problemem obecnie dla gmin jest także ograniczenie wynikające ze wskaźników zadłużania się, gdzie narasta presja na pozyskiwanie środków unijnych na inwestycje. Gminy obecnie borykają się
z trudnościami finansowymi wynikającymi z pandemii i trudniej jest im wyasygnować środki na wkład własny przedsięwzięć inwestycyjnych. Roman Potocki, przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Dolnośląskiego, członek WRDS WD reprezentujący stronę samorządową, dodał kilka uwag dotyczących funkcjonowania powiatów w obecnej sytuacji. Największym problemem dla powiatów jest działanie szpitali powiatowych przy zwiększonych wydatkach związanych z koronawirusem. Ponadto powiaty musiały ponieść dodatkowe wydatki na zadania niezaplanowane na ten rok w budżetach – m.in. przygraniczne  - na działanie straży granicznej. Obecnie powiaty wnioskowały dodatkowo o kwotę 1 mln zł wsparcia na niezaplanowane wydatki związane z COVID-19. Skala problemów pracodawców – 40 tys. wniosków o wsparcie w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu. Powiat dodatkowo chce wyasygnować środki dla PUP na wsparcie osobowe, aby przyspieszyć rozpatrywanie wniosków. W tym kontekście niezrozumiała jest decyzja Prezydenta Wrocławiu o wysłaniu na urlop dyrektor PUP we Wrocławiu. Starosta wspomniał także o wsparciu finansowych Marszałka Województwa na DPS-y i szpitale powiatowe.
Prof. Aldona Wiktorska- Święcka odnosząc się do projektu stanowiska, zwróciła uwagę, że ma on charakter manifestu politycznego i widzi w tym zagrożenie w późniejszym wykonaniu tych propozycji. Zaproponowała, by równolegle wypracować stanowisko z konkretnymi propozycjami dotyczącymi finansowania jst w dalszej perspektywie finansowej.
Maciej Sygit dodał, że należy dostrzegać znaczenie jst jako najważniejszych obszarów rozwoju regionalnego. Postulować, aby zastanawiać się nad modelem funkcjonowania jst ważnego sojusznika społeczno-gospodarczego.
Michał Tekliński i Marek Woron zaproponowali dyskusję nad perspektywą rozwoju regionalnego w oparciu o wykorzystywanie lokalnych potencjałów w obliczu zmian związanych z ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa.


W spotkaniu udział wzięli:

1.    Artur Mazurkiewicz, Przewodniczący WRDS WD, Koordynator Zespołu, (DP)
2.    Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC, Koordynator Zespołu
3.    Sławomir Poświstak, Szef Działu Eksperckiego ZR Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
4.    Michał Kucharski, Radca prawny ZWD OPZZ
5.    Magdalena Łubkowska, Dyrektor DIRz we Wrocławiu
6.    Marek Ignor, Prezes Zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.
7.    Henryk Szymański, reprezentujący Dolnośląskich Pracodawców
8.    Michał Tekliński, reprezentujący Pracodawców i Przedsiębiorców
9.    Maciej Sygit, Prezes Sygma Sp. z o.o., ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy
10.    Michał Łuczak, Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej
11.    Justyna Przybylska, Eksperta FZZ w zespole ds. prawa pracy
12.    Bożena Skibicka, Przewodnicząca Konwentu BCC
13.    Ryszard Sobański, Prezydent Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej
14.    Roman Potocki, Przewodniczący Konwentu Starostów Dolnego Śląska
15.    Marcin Orzeszek, Burmistrz Ząbkowic Śląskich
16.    Dariusz Chmura, Przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów Subregionu Wrocławskiego
17.    Prof. Aldona Wiktorka-Święcka
18.    Dr hab. Leszek Kwieciński, UWr