rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie zespołów: ds. rynku pracy i ds. rozwoju regionalnego

22.08.2016 15:10

Podsumowanie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, na którym omawiano bieżącą sytuację na rynku pracy oraz propozycja zorganizowania plenarnego posiedzenia w sprawie przyszłości zakładów funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych na Dolnym Śląsku były tematami wspólnego posiedzenia zespołów ds. rynku pracy i ds. rozwoju regionalnego. Spotkanie prowadził Krzysztof Mojzych, przewodniczący zespołu ds. rynku pracy.

Kazimierz Kimso, przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność przedstawił informację o bieżącej sytuacji w zakładach LG Electronics zlokalizowanych w Biskupicach Podgórnych, podkreślając, iż firma w najbliższym czasie ma zmienić profil produkcji, co wiąże się z likwidacją miejsc pracy. Możliwy jest też wariant, że po 2018 roku zakłady zlokalizowane pod Wrocławiem, a działające w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, przestaną funkcjonować z uwagi na kończący się okres wsparcia państwa dla tych stref. Zaapelował do zebranych, aby w tej sprawie zorganizować spotkanie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, szefami stref z Dolnego Śląska oraz kierownictwem zakładów LG. Po dyskusji - w której  członkowie zespołów oraz zaproszeni eksperci zwracali uwagę m.in. na fakt, iż w obecnej sytuacji w obszarze gospodarki bardzo trudno z wyprzedzeniem planować działania biznesowe, a także, że strategie działalności gospodarczej firm są tajemnicą handlową - decyzję o formie takiego spotkania pozosatwiono Prezydium WRDS WD.
 W sprawie wypracowania rekomendacji po posiedzeniu WRDS WD na temat zjawiska tzw. „przegrzania rynku pracy” ustalono, że grupa robocza złożona z przedstawicieli zespołów oraz przedstawicieli Dolnośląskiej Rady Gospodarczej przedstawi ich projekt do zaakceptowania w formie stanowiska. Pracami tej grupy kierować będzie Artur Sawrycz (Dolnośląscy Pracodawcy) – inicjator przedsięwzięcia.