rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

19.10.2016 14:56

Przyszłości zakładów klastra LG zlokalizowanych w Podstrefie Biskupice Podgórne Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poświęcone było posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego pod przewodnictwem Marka Worona, które odbyło się 19 października 2016r. W spotkaniu wzięli udział Goście z Agencji Rozwoju Przemysłu: Marek Zaczek, Pełnomocnik Zarządu ds. Restrukturyzacji Majątkowej ARP S.A., Maciej Ślęzak, Dyrektor ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan, Przemysław Strzelec, Wicedyrektor ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu TSSE Euro-Park Wisłosan, Zespół Podstrefy Wrocław-Kobierzyce oraz Maria Leszczyńska, Kierownik Wydziału Pomocy Publicznej w Departamencie Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ. Na spotkanie zaproszono także przedstawicieli zarządu i organizacji związkowych firm: LG Display Poland sp. z o.o., COMPAL Electronics Europe sp. z o.o., Heesung Electronics Poland sp. z o.o., Dongseo Display Poland sp. z o.o., LG Electronics Wrocław sp. z o.o.
Posiedzenie zostało zorganizowane na wniosek Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność. Przedstawiciele organizacji związkowych z tych zakładów w związku z kończącym się okresem wsparcia państwa polskiego dla zakładów zlokalizowanych w strefie wyrazili zaniepokojenie co do dalszego funkcjonowania firm koreańskich w Biskupicach Podgórnych. W ostatnim roku, zdaniem związkowców, zarządy zakładów LG systematycznie zmniejszają zatrudnienie, czasowo wstrzymywana jest także produkcja. Związkowcy zwracali uwagę również na, ich zdaniem, niepokojący proceder przyjmowania do pracy obywateli Ukrainy na umowy czasowe w miejsce zwalnianych polskich pracowników. Obecna na spotkaniu z-ca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego mówiła, że Wojewoda Dolnośląski nie wydał ani jednego pozwolenia na pracę w zakładach LG dla obywateli Ukrainy. Niemniej jednak takie zezwolenia otrzymują firmy pośrednictwa pracy, które wynajmują pracowników na umowy czasowe.
Przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu podsumowując czas funkcjonowania zakładów klastra LG w podstrefie zlokalizowanej w Biskupicach Podgórnych, powiedzieli, że firmy te wywiązały się z umowy z państwem polskich, jeśli chodzi o zobowiązania dotyczące wielkości inwestycji i poziomu zatrudnienia. Na razie, ich zdaniem, trudno powiedzieć, czy firmy te będą kończyły działalność w Polsce. Wszystko wskazuje raczej na to, iż są w trakcie zmiany profilu produkcji. Świadczy o tym choćby fakt, iż LG Chem rozpoczął budowę pierwszej w Europie fabryki baterii do samochodów elektrycznych. Wójt Kobierzyc Ryszard Pacholik zapewniał też zebranych, że koreańscy inwestorzy nie zamierzają likwidować produkcji w zakładach pod Wrocławiem.
Po dyskusji ustalono, że sprawa zakładów klastra LG wróci pod obrady Prezydium WRDS WD za miesiąc.