rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

20.07.2016 15:04

Zjawisku tzw. „przegrzania rynku pracy” poświęcone było posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, które odbyło się 20 lipca 2016 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Spotkanie przygotował Zespół ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego na wniosek Dolnośląskich Pracodawców (Konfederacja Lewiatan).

Jak wynika z danych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i powiatowych urzędów pracy, na Dolnym Śląsku jest obecnie rekordowo niskie bezrobocie. Wielu pracodawców ma problemy z realizacją zleceń. Jednocześnie w niektórych regionach Dolnego Śląska stopa bezrobocia utrzymuje się nadal na wysokim poziomie. Część jest bezrobotnych nie chce podejmować pracy, część nie może się zatrudnić w tych miejscowościach, gdzie są zakłady przemysłowe, gdyż nie mają dostępu do żadnych środków transportu.
Pracodawcy z województwa dolnośląskiego coraz chętniej korzystają z usług obcokrajowców, szczególnie obywateli Ukrainy, którzy masowo starają się w Polsce
o pozwolenia na pobyt i pracę.
- Perspektywa wyraźnego spadku zasobów dostępnej siły roboczej każe zadać pytanie
o trwałość polskiego modelu rozwoju, opartego na niskich kosztach wynagrodzeń i branżach o wysokich nakładach pracy - mówił Artur Sawrycz z Dolnośląskich Pracodawców - Niedobór siły roboczej może być istotną barierą dla wzrostu gospodarczego Polski i Dolnego Śląska w kolejnych latach, nawet szybciej niż wielu mogłoby się spodziewać.
Jakie należałoby podjąć kroki, aby pozyskać kadrę zapewniającą stabilny rozwój gospodarczy regionu? Wokół tego zagadnienia oscylowały wystąpienia prelegentów.
Ustalono, że wnioski i rekomendacje po dyskusji na forum WRDS WD wypracują wspólnie przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego
i Dolnośląskiej rady Gospodarczej.

Program posiedzenia:
Powitanie – Marek Woron, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady                      Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Wręczenie nominacji nowym członkom Wojewódzkiej Rady Dialogu                   Społecznegto Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski,             Marszałek Województwa Dolnośląskiego:

- Małgorzata Nakraszewicz, Konfederacja Lewiatan
- Marcin Krzyżanowski, administracja rządowa, przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego,
- Beata Staszków, Pracodawcy RP.

Uwarunkowania oraz czynniki zmian na dolnośląskim rynku pracy –
 Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu
 Pracy.
Wpływ zjawiska „przegrzania rynku pracy” na rozwój gospodarczy
 Dolnego Śląska – Artur Sawrycz, Konfederacja Lewiatan.
 
Sytuacja na dolnośląskim rynku pracy z punktu widzenia powiatowych
        urzędów pracy – Tadeusz Kotlarski, Przewodniczący Konwentu
        Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Dolnośląskiego.
Aktualny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców– Janusz
         Dziewit, Dyrektor Zarządzający Experum Human Resources.
Sytuacja na dolnośląskim rynku pracy z punktu widzenia agencji
         pośrednictwa pracy – Tomasz Dudek, Dyrektor Operacyjny OTTO
        Work Force.
Wydawanie pozwoleń na pracę dla cudzoziemców – sytuacja obecna,
          planowane zmiany legislacyjne – Małgorzata Piotrowska, Kierownik
          Oddziału Legalizacji Pobytu i Pracy III Wydziału Spraw Obywatelskich
          i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Działalność gospodarcza osób fizycznych prowadzona przez
         cudzoziemców w województwie dolnośląskim na podstawie danych
         z rejestru REGON– Małgorzata Wojtkowiak - Jakacka,
         Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, Agnieszka Ilczuk,
         kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Badań Regionalnych US.
Cudzoziemcy na dolnośląskim rynku pracy – Mariusz Hoszowski,
                 Prezes Zarządu Agencji Pracy Smart Work, Sp. zo.o.
Założenia programu Ministerstwa Sprawiedliwości „Praca więźniów” –
         por. Mariusz Jastrzębski, Specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby
         Więziennej we Wrocławiu.