rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

18.10.2017 14:08

Założenia uchwał „antysmogowych” w województwie dolnośląskim było tematem posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, które odbyło się 18 października br. Obrady z udziałem Jerzego Michalaka, Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, prowadził Andrzej Otręba, Wiceprzewodniczący WRDS WD.

Wiceprzewodniczący Otręba przypomniał, że kwestie związane z ochroną powietrza
w uzdrowiskach dolnośląskich zostały zgłoszone na posiedzeniu Prezydium w maju 2016 roku przez Marka Worona, Kanclerza Loży Dolnośląskiej BCC. Jerzy Michalak powiedział, że prace nad uchwałami „antysmogowymi” rozpoczęły się ponad rok temu na wniosek różnych środowisk Dolnego Śląska. Dodał, że prawo w zakresie ochrony środowiska daje samorządom województw możliwość uchwalania stosownych dokumentów w przedmiocie ochrony powietrza i emisji spalin, ale tylko tych pochodzących ze spalarni służących ogrzewaniu pomieszczeń. Zapisy w uchwałach nie dotyczą więc emisji spalin z innych źródeł (samochody, przemysł etc.)
Informację dotyczącą prac na projektami uchwał antysmogowych przedstawił Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego (zał. prezentacja). Powstały projekty trzech uchwał: dla miasta Wrocławia, dla gmin uzdrowiskowych oraz dla pozostałych gmin województwa dolnośląskiego. Różnią się one w swoich zakresach m.in. w obostrzeniach dotyczących możliwości stosowania rozwiązań do ogrzewania pomieszczeń, stosowanego rodzaju opału, a także dat granicznych konieczności przyjęcia nowych rozwiązań.
Paweł Karpiński, z-ca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska UMWD przypomniał, że Samorząd Województwa przyjął w 2007 roku Program Ochrony Powietrza skierowany do gmin województwa dolnośląskiego. Projekty powstałych uchwał „antysmogowych” są spójne z tym programem. Zapisy w uchwałach rozszerzają jednak możliwości kontroli stosowania jej zapisów. Obecnie funkcję kontrolną może pełnić tylko Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, natomiast nowe rozwiązania dają możliwość prowadzenia kontroli przez policję
i straże miejskie.
Marcin Orzeszek, Burmistrz Ząbkowic Śląskich, zgłosił wątpliwości co do możliwości dostosowania się gmin i jej mieszkańców do nowych wymogów dotyczących stosowania nowoczesnych rozwiązań w systemie ogrzewania. Obawiał się, że wielu mieszkańców nie podoła finansowo. Obecni na spotkaniu dyskutowali także o sposobach i możliwościach kontroli gospodarstw domowych pod kątem realizacji zapisów uchwał. Wojewoda Paweł Hreniak przedstawił projekt rządowy umożliwiający gminom nieposiadającym sieci gazowniczej włączenie się do budowanych stacji gazowniczych przez spółkę ENG. Dotychczas skorzystało z tej możliwości 19 gmin. Ponadto przypomniał, że na Dolnym Śląsku trwa budowa gazociągu Czechów-Wierzchowice. Inwestycja ta zwiększy dostęp do gazu ziemnego mieszkańcom wielu dolnośląskich gmin.
Marek Rakowicz, Pracodawcy RP, zwrócił uwagę na błędy, które pojawiły się w nowym Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów narzucającego określone wymogi na producentów kotłów na paliwo stałe do 500 kW. Dodał, iż warto byłoby w uchwałach „antysmogowych”, które dotyczą urządzeń i instalacji o mocy cieplnej do 1000 kW, dookreślić wymagania odnośnie do stosowania paliw stałych w kotłach z przedziału mocy od 500 kW do 1000 kW. Ustalono, że uwagi odnośnie do rozporządzenia wskazanego powyżej zostaną przesłane do biura WRDS WD.
Ustalono także, że temat związany z projektowanymi rozwiązania dotyczącymi ochrony powietrza powróci na posiedzenie Prezydium WRDS WD po skończeniu konsultacji społecznych powyższych uchwał.