rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium WRDS WD on-line

26.05.2020 15:33

Propozycja przyjęcia projektu stanowiska w sprawie finansów samorządów lokalnych, bieżąca informacja na temat sytuacji na dolnośląskim rynku pracy i realizacji wsparcia w ramach Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego i środków rządowych oraz informacja na temat realizacji pilotażowego programu opieki nad pacjentem onkologicznym oraz budowy Dolnośląskiego Centrum Onkologii były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 26 maja br. Obrady prowadził przewodniczący Artur Mazurkiewicz.

Na wniosek Marcina Orzeszka, burmistrza Ząbkowic Śląskich i członka WRDS WD reprezentującego stronę samorządową w Radzie, Prezydium rozpatrywało projekt stanowiska w sprawie finansów samorządów lokalnych. Burmistrz Orzeszek przedstawił informację o skali zmniejszenia wpływów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT dla samorządów wynikających z wcześniejszych zmian prawnych. Dodatkowo samorządy zaczynają odczuwać skutki spowolnienia gospodarczego wynikające z ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z pandemią COVID-19. Jednocześnie wiele samorządów w ramach własnych działań stara się wspierać lokalnych przedsiębiorców, stosując różnego rodzaju ulgi w opłatach m.in. od nieruchomości, co także przekłada się na zmniejszenie wpływów do budżetów powiatów, gmin. Członkowie Prezydium ustalili, że zaproponowany projekt stanowiska w sprawie finansów samorządów lokalnych zostanie jeszcze skierowano do Zespołu doraźnego, którego posiedzenie zaplanowano na 27 maja. Po uwagach członków Zespołu, projekt będzie procedowany do konsultacji obiegowych.
Bartosz Kotecki, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przedstawił bieżącą sytuację na dolnośląskim rynku pracy i realizacji Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego
w obszarze rynku pracy. (zał. prezentacja pdf). Dyrektor Kotecki poinformował też zebranych, że na stronach DWUP znajdują się instrukcje i materiał wideo, w jaki sposób wypełniać wnioski o wsparcie, są też na bieżąco publikowane pytania i odpowiedzi dotyczące pozyskiwania wniosków etc., procedury rozliczania wraz z wzorami dokumentów.
Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii przedstawił informację na temat realizowanej obecnie inwestycji – budowy Dolnośląskiego Centrum Onkologii
i pilotażowego programu opieki nad pacjentem onkologicznym. Członkowie Prezydium po wysłuchaniu informacji zadeklarowali ponownie pełne wsparcie – także poprzez organizacje centralne – przy realizacji pilotażu i inwestycji.
Andrzej Otręba w wolnych wnioskach poinformował, że trwają obecnie prace nad nowelizacją Ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego. Zaapelował do zebranych o włączenie się do prac nad tym dokumentem. Ustalono, że do członków Prezydium zostanie wysłana informacja z propozycjami, które nie zostały uwzględnione w poprzedniej nowelizacji.
Ustalono także, że raz na kwartał dyrektor DCO będzie informował Prezydium na temat bieżącego stanu prac nad inwestycją i realizacją pilotażu onkologicznego.

Prezentacja DWUP