rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

19.10.2016 14:50

Propozycja zwołania spotkania dotyczącego statusu uzdrowisk w świetle nowych rozwiązań prawnych była najważniejszym punktem posiedzenia Prezydium WRDS WD, które odbyło się 19 października 2016 r.

Temat wniósł pod obrady Kazimierz Kimso, Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność, który mówił, iż większość budynków uzdrowiskowych wymaga kosztownego kapitalnego remontu, na który samorząd województwa nie posiada obecnie środków. Natomiast nowe regulacje prawne uniemożliwiają sprzedaż majątku uzdrowisk.Ustalono, że temat ten będzie omawiany na posiedzeniu Prezydium w dniu 17 listopada br., a listę gości zaproponują Marszałek Cezary Przybylski i Kazimierz Kimso.
Ponadto członkowie Prezydium dyskutowali na temat zorganizowania spotkania
z Dolnośląskim Wojewódzkim Komendantem Policji na temat poprawy stanu bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku. W województwie dolnośląskim w ostatnich latach wzrosła liczba przestępstw przeciwko mieniu. Jak powiedział Marek Woron, Przewodniczący WRDS WD, znacznie zwiększyła się liczba włamań i kradzieży. Przewodniczący sugerował, aby w spotkaniu poświęconym bezpieczeństwu wzięły także udział przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Podczas spotkania ustalono także, że sprawą konfliktu w Szpitalu Specjalistycznym im. Sokołowskiego w Wałbrzychu zajmie się  Zespół ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej. W posiedzeniu Zespołu zaplanowanym na 26 października br. weźmie też udział Kazimierz Kimso, Przewodniczący Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego. Problem ten został zgłoszony przez Andrzeja Otrębę, Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego.
W związku z upływającym 18 grudnia br. końcem kadencji obecnego przewodniczącego członkowie Prezydium uzgodnili także, iż 20 grudnia odbędzie się uroczyste posiedzenie Rady, na którym zostanie podsumowany rok działalności tego gremium w nowej formule. Przewodniczącym WRDS WD na następną kadencję, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zostanie Marszałek Województwa Dolnośląskiego.