rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

07.09.2016 12:55

Ustalenie programu i listy zaproszonych gości na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego na temat przyszłości specjalnych stref ekonomicznych i firm działających w tych strefach było głównym tematem posiedzenie Prezydium WRDS WD w dniu 7 września 2016 r., któremu przewodniczył Marek Woron, Przewodniczący WRDS WD.

Zebrani omawiali także bieżącą działalność Rady oraz sprawy społeczno-gospodarcze regionu.
W trakcie dyskusji na temat planowanego posiedzenia Rady Kazimierz Kimso, który wniósł temat pod obrady Rady, wyjaśniał, że głównym celem spotkania na temat sytuacji firm zlokalizowanych w Biskupicach Podgórnych w specjalnej strefie ekonomicznej ma być uzyskanie informacji dotyczących planów działalności tych zakładów na najbliższe lata. Podkreślał, że organizacje związkowe są najbardziej zainteresowane przyszłością zakładów LG, którym umowa z państwem polskim na wsparcie zakładów w strefach kończy się w 2018 roku. Warto więc z wyprzedzeniem poznać plany strategiczne firm, gdyż w przypadku zakończenia produkcji pracę straci kilkanaście tysięcy osób.
Ustalono, że posiedzenie  w tej sprawie odbędzie się 19 października. Zaproszeni zostaną przedstawiciele firm LG, wójt gminy Kobierzyce, Starosta Wrocławski. Zaproszenia zostaną wysłane także do Ministerstw: Rozwoju oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Przewodniczący poinformował zebranych o bieżących pracach WRDS WD i jej zespołów. Rekomendacje dotyczące sytuacji na dolnośląskim rynku pracy przygotowuje grupa robocza złożona z przedstawicieli Zespołu ds. rynku pracy i Dolnośląskiej Rady Gospodarczej. W sprawie zespołu roboczego, który ma wypracować rekomendacje dotyczące norm nakładanych na odpady chemiczne ustalono, że sekretarz WRDS WD ponownie wyśle do partnerów społecznych prośbę o wyznaczenie osób do prac w tym zespole.