rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

24.08.2016 09:21

Przyjęcie Stanowiska Prezydium WRDS WD w sprawie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Bolków – Lubawka, informacje z posiedzeń zespołów ds. rynku pracy i ds. rozwoju regionalnego oraz ds. dialogu społecznego były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 24 sierpnia br. Przewodniczący WRDS WD Marek Woron przedstawił też informacji na temat bieżących prac nad nowelizacją ustawy
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Członkowie Prezydium bez uwag przyjęli stanowisko w sprawie budowy drogi ekspertowej S3 na odcinku Bolków-Lubawka.
Po wysłuchaniu informacji na temat posiedzenia zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego, które w całości poświęcone było sytuacji spółki Przewozy Regionalne i trwającym negocjacjom z Zarządem Województwa Dolnośląskiego na realizację przewozów w regionie, ustalono, że na najbliższe posiedzenie WRDS WD zostaną zaproszeni Członek  Zarządu Jerzy Michalak i dyrektor PR Oddział Dolnośląski Janusz Berkowski, aby przedstawić bieżący stan negocjacji. Temat ten pod obrady WRDS WD wniósł przedstawiciel Forum Związków Zawodowych.
Ustalono także, że zostaną zorganizowane dwa posiedzenia WRDS WD: w sprawie przyszłości specjalnych stref ekonomicznych i bieżącej sytuacji w zakładach produkcyjnych oraz sytuacji na rynku pracy w woj. dolnośląskim z uwzględnieniem prac nad Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( w tym zmian dotyczących kształcenia zawodowego) z udziałem zaproszonych gości – przedstawicieli rządu odpowiedzialnych za dany obszar tematyczny.
Członkowie Prezydium WRDS WD dyskutowali też nad planowaną nowelizacją ustawy
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. W myśl tych planów za organizację pracy WRDS WD ma odpowiadać Wojewoda Dolnośląski. Sprzeciw wobec tego pomysłu zgłosiły już organizacje pracodawców na poziomie krajowym, argumentując, iż marszałkowie województw sprawnie zorganizowali pracę regionalnych rad. Dokonywanie zmian przed zaplanowanym 24-miesięcznym okresem działalności w nowej formule znacznie zdezorganizuje pracę tego ciała społecznego. Zauważyli natomiast, że wiele do życzenia pozostawia sposób finansowania działalności WRDS-ów.