rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

17.05.2016 10:43

Dwa stanowiska: w sprawie Kopalni w Bartnicy i Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostały przyjęte na posiedzeniu Prezydium WRDS WD 17 maja 2016 r. Ponadto członkowie Prezydium wysłuchali informacji na temat państwowego monitoringu środowiska a potrzebami uzdrowisk dolnośląskich związanych z uzyskaniem statusu uzdrowiska, którą przedstawili Waldemar Kulaszka, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Świętosława Żyniewicz, główny specjalista w Wydziale Monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Temat dotyczący problematyki monitoringu środowiska i koniecznością przestrzegania norm zanieczyszczenia powietrza w gminach uzdrowiskowych zgłosił przewodniczący WRDS WD Marek Woron. Goście spotkania wyjaśnili, że głównymi przyczynami przekraczania norm czystości powietrza wynikają m. in. ze stosowania przez gospodarstwa domowe opalania węglem w niskiej jakości urządzeniach grzewczych. Ustalono, że członkowie Prezydium po wysłuchaniu tej pilotażowej informacji zastanowią się, jakie podjąć dalsze działania w tej sprawie, by wspomóc działania gmin w utrzymaniu norm i zachowaniu statusu uzdrowisk.
Ponadto przewodniczący WRDS WD Marek Woron wrócił do sprawy konfliktu w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, który został zgłoszony na poprzednim posiedzeniu Prezydium WRDS WD. Zdecydowano, że Prezydium zwróci się do dyrektora placówki z prośbą o wyjaśnienie na piśmie zaistniałej sytuacji.
Krzysztof Kisielewski zgłosił temat dotyczący ratownictwa medycznego. Wojewoda Paweł Hreniak i jednocześnie przewodniczący Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej zadeklarował, że przedstawi informację w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu Zespołu w dniu 7 czerwca br.
Ponadto omawiano kwestię konsultacji na poziomie regionalnym planu wicepremiera Morawieckiego. Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zapowiedział, że na Dolnym Śląsku prawdopodobnie dojdzie do takiego spotkania w lipcu br.
Marcin Kowalski, wiceprezes Dolnośląskich Pracodawców, zgłosił temat dotyczący prac nad konkursem 1.3.C.2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe z propozycją całkowitej zmiany kryterium nr 5 „Promocja projektu wśród potencjalnych grantobiorców” na rzecz wprowadzenia nowych zapisów (nowego kryterium) premiującego współpracę Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) z partnerami społecznymi (regionalnymi organizacjami pracodawców/ branżowymi organizacjami pracodawców) oraz partnerami spoza administracji (izby gospodarcze, branżowe izby gospodarcze). Zapowiedział, że ta sprawa będzie zgłoszona przez DP na spotkaniu 20 maja br. Ponadto pytał o kwestie związane z renegocjowaniem Kontraktu Terytorialnego. Marszałek Województwa Cezary Przybylski potwierdził, że negocjacje w sprawie Kontraktu Terytorialnego będą się odbywały i zaproponował rozesłanie informacji w tej sprawie.