rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

13.04.2016 12:58

Omówienie bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz informacje z ostatnich posiedzeń zespołów roboczych były głównymi tematami posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego pod kierownictwem Przewodniczącego Marka Worona, które odbyło się 13 kwietnia 2016 r.

Andrzej Kalisz, Wiceprzewodniczący Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego, poinformował zebranych, iż dyskusja dotycząca przyszłości pracowników Oddziału Dolnośląskiego spółki Przewozy Regionalne została zawieszona, gdyż w spotkaniu nie uczestniczył przedstawiciel marszałka. Członkowie zespołu ustalili, że temat ten powróci na następne posiedzenie. Radosław Mechliński z NSZZ Solidarność dodał, że sytuacja w Przewozach Regionalnych jest napięta od lat i wymaga rozwiązania w drodze dialogu.
Informację o posiedzeniu Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości
i innowacji przedstawił jego przewodniczący Bogusław Graboń. Na spotkaniu omawiana była polityka transportowa oraz inteligentne specjalizacje w województwie dolnośląskim.
Radosław Mechliński zasygnalizował, iż NSZZ Solidarność zgłosi prośbę o dwie mediacje -w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju oraz w Amazonie.
Ponadto członkowie Prezydium omawiali sprawy organizacyjne WRDS WD.