rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

23.08.2017 12:08

Podpisanie Apelu Prezydium WRDS WD w sprawie nadzoru nad realizacją zadań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w celu przykładnego, odpowiadającego realiom ekonomicznym i wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom społecznym szacowania wartości usług obejmowanych zamówieniami publicznymi było najważniejszym punktem programu posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie odbyło się 23 sierpnia 2017 r., obrady prowadził Cezary Przybylski, przewodniczący WRDS WD.

Temat związany z nieprawidłowościami związanymi z wyborem usług ochrony i sprzątania był kilkakrotnie szeroko omawiany na posiedzeniu Prezydium WRDS WD w kontekście obowiązującej minimalnej stawki godzinowej za pracę. Partnerzy społeczni w ramach Forum Partnerów Społecznych Dolnego Śląska opracowali projekt apelu w tej sprawie, który został przyjęty jednogłośnie.
Członkowie Prezydium wysłuchali także informacji na temat Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, którą przedstawił Jarosław Maroszek, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa UMWD. W lipcu wpłynęło pismo w tej sprawie podpisane przez Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Związek Zawodowy Lekarzy, Związek Zawodowy Anestezjologów, Związek Zawodowy Neonatologów, NSZZ Solidarność. Przedstawiciele organizacji związkowych ze szpitala wyrazili zaniepokojenie pojawiającymi się pogłoskami o włączeniu placówki w struktury Akademickiego Szpitala Klinicznego. Dyrektor Maroszek wytłumaczył, iż w Urzędzie Marszałkowskim przygotowywana jest bardzo wstępna koncepcja takiej konsolidacji. Marszałek Cezary Przybylski zadeklarował, że jeśli taki projekt powstanie, będzie przedstawiony partnerom społecznym do konsultacji.
Dyskutowano także na temat planowanych posiedzeń Komisji do końca roku. Ustalono, że najbliższe będzie poświęcone sytuacji psychiatrii na Dolnym Śląsku, braku właściwej wyceny procedur leczniczych w podmiotach leczniczych województwa dolnośląskiego w kontekście obowiązującego algorytmu. Na spotkanie to zostanie zaproszony Wiceminister Zdrowia Piotr Gryza.
 Wstępnie zaplanowano także posiedzenia WRDS WD dotyczące Uchwały Antysmogowej
i projektu „Zielona Dolina”. Spotkania te odbędą się w październiku.