rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

03.07.2017 14:20

Podpisanie Stanowiska Prezydium WRDS WD w sprawie stawek na leczenie psychiatryczne dla podmiotów leczniczych województwa dolnośląskiego było najważniejszym punktem programu posiedzenie Prezydium w dniu 3 lipca 2017 r. Obradom przewodniczył Andrzej Otręba, Wiceprzewodniczący WRDS WD.

Przed podpisaniem Stanowiska członkowie Prezydium wysłuchali informacji na temat niedofinansowania opieki psychiatrycznej i odwykowej oraz braku właściwej wyceny procedur leczniczych w podmiotach leczniczych województwa dolnośląskiego w stosunku do cen w pozostałych województwach, którą przedstawił Jarosław Maroszek, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa UMWD. Do tej informacji odniósł się m.in. obecny na spotkaniu gość – Zbigniew Hałat, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, wskazując, iż najbardziej niedofinansowane świadczenia
w psychiatrii dotyczące stacjonarnego leczenia psychiatrycznego dla dorosłych oraz stacjonarnego leczenia psychiatrycznego dla dzieci. Jednocześnie dyrektor Hałat dołączył do protokołu Stanowisko DOW NFZ w tej sprawie. W trakcie dyskusji członkowie Prezydium zwrócili uwagę na konieczność wprowadzenia rozwiązań systemowych w dziedzinie psychiatrii, zwłaszcza w obliczu rosnącego problemu ze zwiększającą się liczbą schorzeń tego typu w społeczeństwie. Ustalono, że temat ten będzie przedmiotem obrad Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD oraz całej Rady. Stwierdzono także, że konieczne jest zajęcie stanowiska przez Radę w kwestii obowiązującego algorytmu wyznaczającego wysokość środków finansowych dla Oddziału Dolnośląskiego NFZ. Zdaniem członków Prezydium i Dyrektora Hałata, są one znacznie zniżone w stosunku do potrzeb województwa dolnośląskiego, a wynikają z błędnie przyjętego wskaźnika demograficznego.
Ponadto podczas posiedzenia Prezydium omawiano po raz kolejny problem rynku zamówień publicznych w kontekście wzrostu płacy minimalnej i wymogów zatrudniania pracowników na umowy o pracę. Kwestie te referował Marek Woron, który jednocześnie przedstawił informację z posiedzenia Zespołu ds. rozwoju regionalnego. Gośćmi tego spotkania byli przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy. Ustalono, że Rada zwróci się do instytucji publicznych z Dolnego Śląska z prośbą o udzielenie informacji, za jaką kwotę godzinową są realizowane usługi ochrony i sprzątania w tych placówkach.
Wstępnie zaproponowano termin następnego posiedzenia Prezydium na 22 sierpnia br.