rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

15.03.2016 10:06

Bieżąca sytuacji związana z naborem wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WD oraz perspektywa wydatkowania funduszy „post Jeremi” były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 15 marca br. Gośćmi spotkania byli także Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Burmistrz Mieroszowa, którzy przedstawili informację na temat bieżącą sytuację związaną z wydaniem decyzji o przedłużeniu koncesji dla Kopalni w Bartnicy. Spotkanie prowadził przewodniczący WRDS WD Marek Woron.

Radosław Mechliński, przewodniczący Zespołu doraźnego ds. Szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy poinformował zebranych, iż Zespół zakończył pierwszy etap prac, doprowadzając do podjęcia decyzji przez radnych powiatu trzebnickiego o pokryciu bieżącego zadłużenia szpitala, co pozwoli pozostawić szpital w strukturach powiatu. Renata Granowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, przedstawiła sytuację związaną z naborem wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WD, a Marek Ignor, Prezes Zarządu Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego zaprezentował perspektywę wydatkowania funduszy „post Jeremi”. Członkowie Prezydium po wysłuchaniu prezentacji zdecydowali, iż ta problematyka będzie omawiana podczas prac Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji. Jego członkowie na bieżąco będą monitorować kwestie wydatkowania środków w ramach RPO WD przez DIP. Marcin Kowalski odnosząc się do informacji dotyczącej funduszy „post Jeremi” zwrócił m.in. uwagę, iż pracodawcy oczekują, że w nowej perspektywie finansowej zostaną uproszczone procedury dla pracodawców ubiegających się o pożyczki, powstanie jednolity system wsparcia dla sektora MŚP. Ostatecznie ustalono, że warto byłoby zrobić spotkanie Zespołu ds. polityki regionalnej z pośrednikami finansowymi, aby w procesie konsultacji wypracować zadowalający system dystrybucji środków „post Jeremi”.
Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu przedstawili bieżący stan wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczególny nacisk położyli na kwestie związane odrzucaniem wniosków na realizację projektów szkoleniowych. Członkowie Prezydium zdecydowali, że temat przedstawiony przez przedstawicieli PUP we Wrocławiu zostanie przekazany do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.
Michał Jęcz, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Marcin Raszyński, Burmistrz Mieroszowa przedstawili obecny stan związany z wydaniem decyzji o przedłużeniu koncesji na wydobycie Kopalni w Bartnicy. Dyrektor Jęcz poinformował, że opinia w tej sprawie RDOŚ wyda do końca marca br. Natomiast Burmistrz Mieroszowa po przeanalizowaniu wszystkich danych obiecał niezwłocznie wydać decyzję. Nie jest przesądzone, na obecnym etapie, wyrokować, czy będzie to decyzja pozytywna czy negatywna dla kopalni.
Ostatnim punktem programu Prezydium była informacja o założeniach Planu działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów operacyjnych w ramach umowy partnerstwa 2014-2020, którą przedstawił Rafał Szydłowski, Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.