rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WD

20.07.2016 14:58

Przyjęcie Stanowiska nr 3/2016 Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w sprawie projektu ustawy Prawo wodne było najważniejszym punktem programu Prezydium WRDS WD w dniu 20 lipca 2016 r., które prowadził przewodniczący Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC.

Ponadto członkowie Prezydium omawiali sprawy bieżące i plan pracy na najbliższe miesiące.
Ustalono, że omawianą na poprzednim spotkaniu problematyką dotyczącą zanieczyszczenia powietrza na Dolnym Śląsku zajmą się wytypowani przez strony dialogu przedstawiciele WRDS WD po spotkaniach z zespołem antysmogowym powołanym przez marszałka Cezarego Przybylskiego. Zespół ten ma wypracować uchwałę antysmogową po przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych z mieszkańcami regionu i samorządami lokalnymi.
Przygotowaniem posiedzenia Rady w sprawie przyszłości stref ekonomicznych, których zakłady są zlokalizowane na Dolnym Śląsku, ma się zająć Zespół ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD.
Marszałek Przybylski zgłosił się pod obrady Rady problem związany z budową kluczowego fragmentu drogi krajowej S3 z Bolkowa do Lubawki, na który obecnie nie ma finansowania. Komisja Europejska odrzuciła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji złożony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA starała się o dofinansowanie budowy z Funduszu Spójności w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę”.
Członkowie Prezydium ustalili, że stanowisko w tej sprawie przygotuje Marszałek i zostanie ono przyjęte na najbliższym posiedzeniu WRDS WD.