rozmiar czcionki: A | A | A

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. rozwoju regionalnego

25.02.2016 11:30

Zatwierdzenie regulaminu prac zespołu, wybór wiceprzewodniczących oraz dyskusja nad tematyką posiedzeń Zespołu zdominowały pierwsze posiedzenie Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD. Obradom przewodniczył Bogusław Graboń, przewodniczący zespołu.

Gościem specjalnym inauguracyjnego spotkania był Marek Woron, przewodniczący WRDS WD, który powiedział, że ma nadzieję, iż praca w zespole przyniesie wszystkim jego członkom zadowolenie i satysfakcję. Dodał, iż liczy na to, że głos środowisk pracodawców
 i organizacji związkowych będzie głosem chętnie słuchanym przez rządzących na poziomie lokalnym i krajowym.
Na pierwszy posiedzeniu Zespołu zebrani zdecydowali, że wybiorą czterech wiceprzewodniczących, będących reprezentantami wszystkich stron w Radzie. Zostali nimi: Radosław Mechliński reprezentujący NSZZ Solidarność, Zdzisław Brezdeń, starosta oławski, reprezentujący Wojewodę Dolnośląskiego, Agata Zemska, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki UMWD, reprezentująca Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Ryszard Sobański reprezentujący BCC.
Po uwagach członkowie Zespołu zaakceptowali regulamin Zespołu.
Po burzliwej dyskusji nad tematyką prac zespołu na najbliższy rok, ustalono, że do 10 marca br. członkowie zespołu prześlą do biura WRDS WD propozycje zagadnień, którymi chcą się zająć w najbliższym czasie. Na tej podstawie przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącymi opracują plan pracy zespołu na bieżący rok.