rozmiar czcionki: A | A | A

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego

03.03.2016 14:47

Zatwierdzenie regulaminu prac zespołu, wybór wiceprzewodniczących oraz dyskusja nad tematyką posiedzeń Zespołu zdominowały pierwsze posiedzenie Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego WRDS WD, które odbyło się w siedzibie Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, w Sali im. Jerzego Popiełuszki, do czego nawiązał przewodniczący Zespołu, Kazimierz Kimso. – Inauguracja prac Zespołu odbywa się w Sali poświęconej człowiekowi, który oddał życie za możliwość prowadzenia dialogu – powiedział.

Gościem specjalnym inauguracyjnego spotkania był Marek Woron, przewodniczący WRDS WD, który powiedział, że ideę dialogu społecznego pokochał już dawno i stara się z jak największą pasją się jej oddawać. Życzył zebranym, aby w trakcie prac dbali o dobro wspólne i w każdej sytuacji zawierali konsensus.
Po uwagach członkowie zespołu jednogłośnie przyjęli regulamin. Wybrali tez wiceprzewodniczących Zespołu. Na wniosek przewodniczącego Kazimierza Kimsy zdecydowali, że wiceprzewodniczący będą reprezentować strony dialogu w WRDS WD. Jednogłośnie zaakceptowali na wiceprzewodniczących Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego: Dorotę Chrzanowską, przedstawicielkę Wojewody Dolnośląskiego, Jacka Pilawę, przedstawiciela Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Andrzeja Kalisza, przedstawiciela Pracodawców RP.
Ustalono także tematy na dwa najbliższe posiedzenia Zespołu. Będą to: sytuacja pracownicza związana z restrukturyzacją spółki Przewozy Regionalne oraz spotkanie z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami konsultacyjnymi z Dolnego Śląska. Omawiano także sprawy związane z ustanowieniem listy mediatorów WRDS WD. Przewodniczący Zespołu prosił także przedstawicieli stron o zastanowienie się nad kandydaturami do listy mediatorów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która w najbliższym czasie ma być uaktualniana. Przyjęto także propozycję Cezarego Rutki, by na każdym spotkaniu Zespołu krótko przedstawiać idee dialogu społecznego, obywatelskiego, mediacji etc., czyli problematykę, którą zajmuje się Zespół.
Następne spotkanie zaplanowano na 7 kwietnia br.