rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD

04.04.2016 11:16


„Inteligentne specjalizacje w województwie dolnośląskim. Plan dalszych prac oraz bieżący monitoring ich wpływu na kierunki rozwoju gospodarczego w regionie na bazie składanych wniosków o dotacje”, który przedstawiła Justyna Lasak, Kierownik Działu Innowacji
i Konkurencyjności Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz  regionalna polityka transportowa omówiona przez  Jakuba Rosowskiego, kierownika Pracowni Infrastruktury Transportowej Instytutu Rozwoju Terytorialnego oraz  Konrada Giejsztora z Pracowni Infrastruktury Transportowej IRT były głównymi tematami posiedzenia Zespołu. Ponadto członkowie Zespołu dyskutowali na temat przygotowania zagadnień dotyczących Regionu Dolnośląskiego do planu Wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Temat ten zgłosił Radosław Mechliński z NSZZ Solidarność. Ustalono, że zostanie przygotowany zarys koncepcji, który będzie przedstawiony członkom Zespołu i wtedy zostaną podjęte dalsze decyzje, kto i w jaki sposób opracuje zagadnienia. Przygotowanie zarysu podjęli się Radosław Mechliński i Marek Pasztetnik (Pracodawcy RP).