rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD

10.03.2016 13:26

Omówieniu bieżącej sytuacji szpitali wojewódzkich, klinicznych i powiatowych oraz sytuacji związanej z funkcjonowaniem szpitali powiatowych w Złotoryi i Strzelnie poświęcone było drugie posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD pod przewodnictwem Pawła Hreniaka, Wojewody Dolnośląskiego.

Podczas posiedzenia wybrano także trzeciego wiceprzewodniczącego Zespołu reprezentującego stronę związkową w Radzie. Został nim Andrzej Łakota z OPZZ.
Na wniosek organizacji związkowych Ryszard Raszkiewicz, Starosta Złotoryjski oraz Stanisław Pitucha, wiceprezes Zarządu Ogólnopolskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. przedstawili szczegóły dzierżawy szpitala powiatowego spółce. Strona związkowa, którą reprezentowała Halina Proszowska, członek Zarządu Regionu Dolnośląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zarzucała, iż umowa została podpisana bez uwzględnienia części postulatów załogi. W podsumowaniu dyskusji Przewodniczący Zespołu Paweł Hreniak zobowiązał strony do prowadzenia dialogu w tej sprawie. Przyszły zarządca szpitala zagwarantował, że utrzyma zatrudnienie w placówce na obecnym poziomie.
Sytuację organizacyjną i finansową szpitali wojewódzkich przedstawił Jarosław Maroszek, dyrektor Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Natomiast funkcjonowanie obu szpitali klinicznych USK
i SPSK nr 1 we Wrocławiu omówił Piotr Pobrotyn, dyrektor USK. W swojej wypowiedzi nawiązał także do ewentualnych możliwości przejęcia przez szpital kliniczny i włączenia ich w swoją strukturę – szpitali powiatowych, mających swoje siedziby w obszarze Aglomeracji Wrocławskiej. Ten ostatni wątek był też głównym tematem wystąpienia Aleksandra Ziółkowskiego, Wicestarosty Strzelińskiego, który omawiał sytuację szpitala powiatowego
w Strzelinie.
Bieżącą sytuację finansową i organizacyjną szpitali powiatowych na Dolnym Śląsku przedstawił Wiktor Król, Wiceprezes Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych.