rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie on-line WRDS WD

14.05.2020 13:16

Informacja na temat bieżących działań Wojewody Dolnośląskiego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego, a także przedstawienie informacji o rodzajach i sposobach użytkowania środków ochrony osobistej, informacja w sprawie Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego były głównymi tematami obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, które odbyły się 14 maja poprzez komunikator internetowy ZOOM Cloud Meeting. Spotkanie prowadził Artur Mazurkiewicz, przewodniczący WRDS WD, Prezes Dolnośląskich Pracodawców.

Gościem specjalnym posiedzenia była dr inż. Katarzyna Majchrzycka, Profesor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIP, Kierownik Zakładu Ochron Osobistych. Przedstawiła prezentację informującą o rodzajach środków ochrony osobistej zalecanych do używania i ich skuteczności działania. Poinformowała także zebranych o rodzajach maseczek, które nie posiadają atestu CIOP, a które są powszechnie używane przez społeczeństwo. Wskazała, które z nich, wykonane z jakiego materiału dają jakąkolwiek ochronę. Poinformowała także, że Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB posiada jako jedyny w Polsce laboratorium akredytowane do badania i oceny wszystkich rodzajów środków ochrony indywidualnej.
Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski przedstawił bieżącą sytuację epidemiologiczną na Dolnym Śląsku, liczbę zachorowań oraz ozdrowieńców, a także zmarłych osób. Przedstawił także problemy z dostępem do opieki medycznej w dobie pandemii, mimo iż żaden zakład podstawowej opieki medycznej nie zgłosił zaprzestania działalności. Mówił też o problemach związanych z sytuacją lekceważenia zagrożeń wynikających z epidemii. Także w jednostkach ochrony zdrowia.
Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, przedstawił działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie wsparcia dolnośląskich szpitali w walce z pandemią. Dotychczas Samorząd przeznaczył dodatkowo 42 mln zł z RPO WD dla szpitali jednoimiennych oraz 7 mln 400 tys. dla szpitali powiatowych i domów opieki społecznej. Marszałek Przybylski dodał, że Samorząd Województwa planuje uruchomić kolejną kwotę w wysokości 50-60 mln na wsparcie szpitali Dolnego Śląska.
Rodzaje pomocy przedsiębiorcom zawierające się Dolnośląskim Pakiecie Gospodarczym przedstawił Marek Ignor, Prezes Zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Natomiast działania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu w ramach rządowych tarcz antykryzysowych i DPG zaprezentował Bartosz Kotecki, dyrektor DWUP. Przedstawił on także najbardziej aktualne informacje z dolnośląskiego rynku pracy. Przybywa osób bezrobotnych przy malejącej liczbie oferty ofert pracy. Ponad 20 zakładów pracy zdecydowało się także w ostatnim czasie na zwolnienia grupowe. Jak zaznaczył dyrektor Kotecki, poziom bezrobocia ma tendencję wzrostową porównując miesiąc do miesiąca.


Podczas posiedzenia członkowie Rady przyjęli trzy uchwały:
1.    w sprawie stanowiska nr 2 w sprawie wsparcia działań związanych z uruchomieniem specjalnego konkursu dotyczącego wsparcia firm MŚP w obszarze transformacji cyfrowej.
2.    w sprawie stanowiska nr 3 w sprawie zmiany przepisów w zakresie budowy zbiorników retencyjnych o powierzchni do 1 ha.
3.    w sprawie zmiany przewodniczącego Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej. Został nim Marek Moszczyński reprezentujący BCC.

Marszałek Cezary Przybylski mianował także nowych członków Rady: - Marka Pasztetnika, Prezesa Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy
i Przedsiębiorcy, reprezentującego organizację Pracodawcy RP; Wojciecha Partykę, Dyrektor Biura Wojewody oraz Kamila Woźniaka, Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. polityk publicznych i rozwoju regionalnego, jako reprezentantów strony rządowej.