rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium WRDS WD w Szczawnie Zdroju

Dodano: 06-04-2018

Sytuacji Uzdrowiska Szczawno-Jedlina po pożarze budynku przyrodoleczniczego poświęcone było wyjazdowe posiedzenie Prezydium WRDS WD w Szczawnie Zdroju. Spotkanie przewodniczył Kazimierz Kimso, przewodniczący WRDS WD, natomiast Paweł Skrzywanek, prezes Zarządu Uzdrowiska przekazał bieżącą informację o stanie prac zabezpieczających i perspektywach odbudowy obiektu. Zebrani mieli także możliwość obejrzenia budynków sanatoryjnych.Prezes Skrzywanek mówił o najbliższych działaniach zarządu w sprawie...

[more]

Posiedzenie Zespołu ds. polityki regionalnej WRDS WD

Dodano: 21-03-2018

„Działania związane z Dolnośląskimi Inteligentnymi Specjalizacjami” oraz projekt „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030” były tematami posiedzenia Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD w dniu 21 marca br. Spotkanie prowadził przewodniczący Marek Woron. Bieżące informacje związane z Dolnośląskimi Inteligentnymi Specjalizacjami przedstawiła Agata Zemska, dyrektor Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego....

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 07-03-2018

Podpisanie stanowisk nr 1 i 2 Prezydium WRDS WD (w sprawie: finansowania świadczeń z zakresu psychiatrii w jednostkach ochrony zdrowia województwa dolnośląskiego oraz w sprawie: sposobu podziału środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy centralą i oddziałami wojewódzkimi NFZ) oraz nowe przepisy prawa o finansowaniu uczelni wyższych i ich wpływ na funkcjonowanie gospodarki i podpisanie stanowiska w tej sprawie były głównymi tematami posiedzenie Prezydium WRDS WD...

[more]

Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD

Dodano: 26-02-2018

Podsumowanie działań mających na celu poprawę funkcjonowania ratownictwa medycznego i szpitalnych oddziałów ratunkowych były tematami posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w dniu 26 lutego br. Spotkanie prowadził Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski, Przewodniczący Zespołu. W posiedzeniu wzięli też udział dyrektorzy szpitali z oddziałami ratunkowymi oraz dyrektorzy jednostek pogotowia ratunkowego z Dolnego...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 07-02-2018

Informacja na temat bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia związanej z wypowiadaniem umów opt-out przez lekarzy oraz harmonogram prac nad projektem Strategii Województwa Dolnośląskiego 2030 były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD pod przewodnictwem Kazimierza Kimso, przewodniczącego Rady.- W chwili obecnej nie ma żadnego zagrożenia dla pacjentów Dolnego Śląska w związku z sytuacją wypowiadania umów opt-out przez lekarzy – mówił Jerzy Sypuła, dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu...

[more]

Spotkanie z Anną Zalewską, Minister Edukacji

Dodano: 05-02-2018

Podpisaniem porozumienia w sprawie wniosku o powołanie Zespołu Doraźnego przy Radzie Dialogu Społecznego zakończyło się spotkanie z Anną Zalewską, Minister Edukacji. W spotkaniu, które prowadził Radosław Mechliński, członek WRDS WD, wzięli udział członkowie Prezydium WRDS WD, przedstawiciele Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego.Posiedzenie z udziałem Pani Minister odbyło się na wniosek Kazimierza Kimso, Przewodniczącego WRDS WD w związku z planowaną pikietą...

[more]

Posiedzenie Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD

Dodano: 31-01-2018

Informacja na temat nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz planowanym harmonogramie prac nad Regionalnym Planem Działań na Rzecz Zatrudnienia oraz planowanym spotkaniu z Anną Zalewską, Minister Edukacji, były najważniejszymi punktami programu posiedzenia Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD. Spotkanie prowadziła Ewa Grzebieniak, Przewodnicząca Zespołu. Ewa Grzebieniak poinformowała zebranych, że obecnie toczą się prace związane...

[more]