rozmiar czcionki: A | A | A

Szkolenie wyjazdowe dla członków WRDS WD

Dodano: 22-10-2020

W dniach 22-23 października odbyło się w Świeradowie Zdroju na Dolnym Śląsku dwudniowe szkolenie wyjazdowe pn. "Zarządzanie sytuacją kryzysową". Zajęcia prowadzili Tomasz Kras i Marcin Supranowicz z firmy ProOptima.

[more]

Posiedzenie Zespołu ds. rynku pracy i edukacji WRDS WD

Dodano: 19-10-2020

Działalność Zespołu doraźnego WRDS WD w obszarze rynku pracy i edukacji realizowane w okresie od 9.04.2020 r. do 15.09.2020 r. oraz informacje dotyczące aktualnej sytuacji na dolnośląskim rynku pracy i planowanego harmonogramu prac nad Regionalnym Planem Działań na rzecz Zatrudnienia na 2021 rok w kontekście między innymi uwzględnienia w nim sytuacji związanej z pandemią COVID – 19 były tematami posiedzenia Zespołu ds. rynku pracy, edukacji i kształcenia ustawicznego WRDS WD. Spotkanie...

[more]

Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD

Dodano: 16-10-2020

Stan finansów szpitali powiatowych na Dolnym Śląsku oraz informacja dotycząca sytuacji epidemiologicznej na Dolnym Śląsku były tematami posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia i społecznej WRDS WD, które odbyło się 16 października br. Spotkanie prowadził przewodniczący Zespołu Marek Moszczyński.Iwona Drelichowska-Stopa, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, poinformowała zebranych o powołaniu sztabu kryzysowego w związku ze zwiększającą się...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 11-09-2020

Sytuacji PKS w Kłodzku S.A. – w restrukturyzacji oraz problematyce przewozów samochodowych w powiecie kłodzkim poświęcone było nadzwyczajne posiedzenie Prezydium WRDS WD w dniu 11 września br. Spotkanie z udziałem zaproszonych gości prowadził przewodniczący Artur Mazurkiewicz.W spotkaniu poza członkami Prezydium uczestniczyli Maciej Awiżeń, Starosta Kłodzki, Małgorzata Anisimowicz, prezes PMR Restrukturyzacje zajmującej się procesem restrukturyzacji firmy, Elżbieta Żytyńska, prezes PKS Kłodzko...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 02-09-2020

Proces restrukturyzacyjny spółki PKS Kłodzko oraz problematyka połączeń autobusowych w powiecie kłodzkim, a także informacja dotycząca sytuacji finansowej samorządów i stanu rozmów w Komisji Sejmowej na ten temat były głównymi zaplanowanymi tematami posiedzenia Prezydium WRDAS WD w dniu 2 września 2020 r. Spotkanie prowadził przewodniczący Artur Mazurkiewicz.W związku z nieobecnością wyznaczonego przez sąd zarządcy spółki PKS KłodzkoWicewojewoda Bogusław Szpytma wniósł o przełożenie tematu na...

[more]

Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej on-line

Dodano: 24-07-2020

Sytuacja finansowa szpitali psychiatrycznych na Dolnym Śląsku była głównym tematem posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej, które odbyło się 24 lipca 2020 r. poprzez komunikator internetowy ZOOM Cloud Meeting. Spotkanie prowadził Marek Moszczyński, przewodniczący Zespołu.Obecną sytuację finansową szpitali psychiatrycznych w dobie coronawirusa omówili Waldemar Pliński, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia UMWD oraz Magdalena Olaczek, dyrektor Wydziału Zdrowia UMWD. ...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 15-07-2020

Ustalenia w sprawie wniosków, odpowiedzi na stanowiska, które wpłynęły do WRDS WD, sprawozdanie z działalności zespołów roboczych: ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej oraz doraźnego ds. COVID-19, a także prac Rady do końca br. były tematami posiedzenia Prezydium w dniu 15 lipca 2020 r. Spotkanie prowadził przewodniczący Artur Mazurkiewicz.W sprawie pisma Zespołu Fizjoterapeutów 4 Wojskowego Szpitala we Wrocławiu po informacji uzyskanej od Marka Moszczyńskiego, przewodniczącego Zespołu ds....

[more]