rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Zespołu doraźnego COVID

Dodano: 24-06-2020

Bieżąca informacja na temat realizacji Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego, perspektywa trwałości zatrudnienia z punktu widzenia organizacji związkowych, wyniki ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji 2011-2020 były tematami posiedzenia Zespołu doraźnego WRDS WD, które odbyło się w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu 24 czerwca br. Spotkanie prowadził koordynator zespołu Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC.Marek Ignor, Prezes Zarządu Dolnośląskiego Funduszu...

[more]

Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD

Dodano: 19-06-2020

Sytuacja finansowa jednostek ochrony zdrowia podlegających Samorządowi Województwa w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019 oraz sytuacja finansowa wybranych jednostek ochrony zdrowia w związku z pandemią COVID-19 były głównymi tematami posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD. Spotkanie prowadził przewodniczący Zespołu Marek Moszczyński, BCC.Bieżący stan finansów jednostek ochrony zdrowia Samorządu Województwa Dolnośląskiego omówił Waldemar Pliński, zastępca...

[more]

Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD on-line

Dodano: 28-05-2020

Informacja na temat bieżącej sytuacji epidemiologicznej na Dolnym Śląsku oraz propozycje planu pracy i tematyki następnych posiedzeń były głównymi tematami obrad Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD. Spotkanie prowadził nowy przewodniczący Zespołu: Marek Moszczyński reprezentujący w Radzie BCC.Marek Moszczyński zaproponował zebranym propozycje tematów, którymi będzie zajmował się Zespół: - sytuacja finansowa szpitali należących do Województwa Dolnośląskiego, szpitali...

[more]

Posiedzenie Zespołu doraźnego WRDS WD on-line

Dodano: 27-05-2020

Dyskusja nad projektem stanowiska w sprawie sytuacji finansów samorządów lokalnych oraz perspektywie rozwoju regionalnego w oparciu o wykorzystywanie lokalnych potencjałów w obliczu zmian związanych z ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa były tematami posiedzenia Zespołu doraźnego ds. nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w dniu 27 maja 2020 r. Obrady prowadził koordynator Zespołu, Marek Woron.Projekt stanowiska przedstawił...

[more]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD on-line

Dodano: 26-05-2020

Propozycja przyjęcia projektu stanowiska w sprawie finansów samorządów lokalnych, bieżąca informacja na temat sytuacji na dolnośląskim rynku pracy i realizacji wsparcia w ramach Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego i środków rządowych oraz informacja na temat realizacji pilotażowego programu opieki nad pacjentem onkologicznym oraz budowy Dolnośląskiego Centrum Onkologii były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 26 maja br. Obrady prowadził przewodniczący Artur Mazurkiewicz.Na...

[more]

Posiedzenie on-line WRDS WD

Dodano: 14-05-2020

Informacja na temat bieżących działań Wojewody Dolnośląskiego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego, a także przedstawienie informacji o rodzajach i sposobach użytkowania środków ochrony osobistej, informacja w sprawie Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego były głównymi tematami obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, które odbyły się 14 maja poprzez komunikator internetowy ZOOM Cloud Meeting. Spotkanie prowadził Artur Mazurkiewicz, przewodniczący WRDS WD,...

[more]

Posiedzenie on-line Zespołu doraźnego WRDS WD

Dodano: 13-05-2020

Kolejne posiedzenie on-line Zespołu doraźnego ds. nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, które prowadził Marek Woron, Koordynator Zespołu, poświęcone było głównie omówieniu funkcjonowania Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego oraz bieżącej sytuacji na rynku pracy. Marek Woron poinformował zebranych o zatwierdzeniu przez Prezydium WRDS WD stanowiska w sprawie zmiany przepisów w zakresie budowy zbiorników retencyjnych o powierzchni do 1 ha,...

[more]