rozmiar czcionki: A | A | A

EUWT NOVUM podsumowało pracę w roku 2019

25.06.2020 08:53

W środę, 24 czerwca, odbyło się Zgromadzenie Ogólne EUWT NOVUM Z O.O., podczas którego podsumowano działania podjęte w ubiegłym roku oraz omówiono plany na rok 2020. Miejscem wydarzenia był Frydlant w Kraju Libereckim w Republice Czeskiej.

Mimo trudnego okresu pandemii Covid 19 EUWT działa intensywnie. Spotkania organizowane były w trybie online, a równolegle realizowano działania projektów współfinansowanych z programu Interreg Polska-Czechy oraz programu Europa Środkowa.

Warsztaty i konferencje planowane na 2020 rok odbywać będą się od września, a część z nich może zostać przesunięta na przyszły rok. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego przyjęli sprawozdanie z działalności EUWT NOVUM Z O.O., udzielili absolutorium dyrektorom oraz jednogłośnie przegłosowali wykonanie budżetu w 2019 roku.

Warto podkreślić, że EUWT NOVUM Z O.O. nie tylko realizuje projekty, lecz także wspiera gminy i powiaty na polsko-czeskim pograniczu. Działa także na rzecz partnerstw – między innymi wspiera partnerstwo Zamku Książ oraz barokowego zamku Kuks, wspomaga także starania Muzeum Papiernictwa w Dusznikach o uzyskanie wpisu na Listę UNESCO (byłby to polsko-czesko-niemiecko-francuski wpis, ponieważ do inicjatywy dołączyły papiernie z tych państw).

Podczas pandemii EUWT NOVUM Z O.O. aktywnie uczestniczyło w przekazywaniu materiałów ochronnych (maseczek, przyłbic) instytucjom na polsko-czeskim pograniczu.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) to europejski instrument prawny umożliwiający podmiotom publicznym z różnych państw członkowskich tworzenie ponadgranicznych grup współpracy posiadających osobowość prawną.

Instytucja EUWT została powołana z myślą o wspieraniu współpracy terytorialnej (transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej). Jest odpowiedzią na trudności napotykane w przeszłości we współpracy dwustronnej, związane przede wszystkim z różnorodnością  systemów prawnych i procedur krajowych. Stanowi odpowiednią strukturę dla współpracy terytorialnej w perspektywie długoterminowej.


EUWT ma charakter celowy czyli jego utworzenie związane jest z realizacją konkretnych zadań, takich jak: zarządzanie programem transgranicznym, realizacja projektów współfinansowanych przez UE, koordynacja współpracy partnerskiej. W 2020 roku EUWT NOVUM Z O.O. obchodzić będzie piątą rocznicę działalności.