rozmiar czcionki: A | A | A

 

Odbiór materiałów promocyjnych w pokoju nr 318, Wybrzeże Słowackiego 12-14, po uzyskaniu akceptacji. Materiały promocyjne wydawane są po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym daty i godziny odbioru.

 

Informacja telefoniczna:
Wioletta Deptuch – tel. 71 776 95 06

Wydział Promocji Województwa zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby wydawanych materiałów promocyjnych.

 


Strategia komunikacji wizerunkowej województwa dolnośląskiego w kraju i zagranicą na lata 2016-2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategia komunikacji wizerunkowej województwa dolnośląskiego w kraju i za granicą na lata 2009-2014 ze szczególnym uwzględnieniem EURO 2012 

Skrót strategii komunikacji wizerunkowej województwa dolnośląskiego w kraju i za granicą na lata 2009-2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek zewnętrzny/wewnętrzny o wydanie materiałów i wydawnictw promocyjno – informacyjnych Dolnego Śląska.

Wniosek o wyrażenie zgody na komercyjne wykorzystanie herbu województwa dolnośląskiego.