rozmiar czcionki: A | A | A

Podziękowanie

23.10.2013 09:22

Podziękowanie dla Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia od członków i członkiń Grupy Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, reprezentantów partnerów społeczno-ekonomicznych, administracji samorządowej oraz administracji rządowej za wkład w budowanie partnerskiego systemu zarządzania, monitorowania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.