rozmiar czcionki: A | A | A

1. W dniu 24 maja 2005 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę Nr 2523/II/05 w sprawie wdrożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu systemu zarządzania jakością według wymagań normy PN EN ISO 9001:2001.
2. W dniu 21 października 2005 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego na mocy Zarządzenia Nr 82/2005 powołał Zespół ds. opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
3. W dniu 25 października 2005 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę Nr 3097/II/05 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością w osobie pana Sebastiana Kąckiego – Dyrektora Generalnego Urzędu Marszałkowskiego.
4. W dniu 26 lutego 2007 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę Nr 175/III/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr 3097/II/05 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2005 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Na mocy przedmiotowej Uchwały Pełnomocnikiem został pan Rafał Jurkowlaniec – Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego.
5. W dniu 8 maja 2007 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Dolnośląskim – Urzędem Marszałkowskim a Spółką Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. Celem przedmiotowej umowy było wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością i otrzymanie stosownego certyfikatu w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
6. W dniu 19 września 2007 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego na mocy Zarządzenia Nr 100/2007 powołał Zespół Dokumentująco-Wdrożeniowy Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
7. W dniu 30 października 2007 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę Nr 853/III/07 w sprawie przyjęcia koncepcji wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
8. W dniu 4 grudnia 2007 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę Nr 977/III/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr 3097/II/05 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2005 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Na mocy przedmiotowej Uchwały Pełnomocnikiem została pani Ewa Cecko-Mazurec.
9. W dniu 3 marca 2008 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego na mocy Zarządzenia Nr 12/2008 ustanowił Politykę Jakości oraz określił Cele Jakościowe wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
10. W dniu 3 marca 2008 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego na mocy Zarządzenia Nr 13/2008 zatwierdził Księgę Jakości stanowiącą Dokumentację Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
11. W dniu 26 marca 2008 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego na mocy Zarządzenia Nr 23/2008 wprowadził System Zarządzania Jakością w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.