rozmiar czcionki: A | A | A

Związki Zawodowe ”Przewozów Regionalnych” z wizytą w Urzędzie

06.02.2019 09:43 09:43

We wtorek 5 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego członek zarządu Tymoteusz Myrda, spotkał się z przedstawicielami Organizacji Związków Zawodowych działających przy Oddziale Dolnośląskim ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. we Wrocławiu. W spotkaniu udział wzięła również Pani Monika Boryczka Dyrektor Oddziału Dolnośląskiego spółki ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. oraz przedstawiciele Departamentu Infrastruktury UMWD.

Podczas spotkania członek zarządu Tymoteusz Myrda przedstawił zebranym wymagania, jakich od przewoźników kolejowych oczekuje i oczekiwał będzie Organizator przewozów kolejowych, którym na terenie Dolnego Śląska jest Województwo Dolnośląskie. Na podstawie obowiązujących umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, a po ich zakończeniu, w ramach planowanego do roku 2030 powierzenia wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, oczekuje się dalszego podnoszenia jakości i usług oraz standardów bezpieczeństwa przewozów.


Województwo Dolnośląskie ma nadzieję, że dobra współpraca ze spółkami: ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. oraz Kolejami Dolnośląskimi S.A., pozwoli na dalszy rozwój komunikacji zbiorowej dla dobra mieszkańców naszego Regionu, w tym na likwidację obszarów obecnie wykluczonych komunikacyjnie.


Przedstawiciele Związków Zawodowych z aprobatą przyjęli zapowiedź o planowanym powierzeniu spółce ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. realizacji na kolejne 10 lat wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Wyrazili swoje poparcie dla inicjatywy Województwa Dolnośląskiego, która mają nadzieję będzie satysfakcjonująca dla obu stron, a przede wszystkim mieszkańców Dolnego Śląska.