rozmiar czcionki: A | A | A

Wizyta Ambasadora Włoch

06.12.2018 12:12 12:12

Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego spotkał się w czwartek 6 grudnia br. z Aldo Amati - Ambasador Włoch w Polsce. Uczestnikami spotkania byli również Antonino Maffoda – Dyrektor Agencji Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich, Sekcja Promocji Handlu Ambasady Republiki Włoskiej, Monika Kwiatosz – Konsul Honorowa Włoch we Wrocławiu oraz Krzysztof Bramorski - Pełnomocnik Marszałka ds. Kontaktów Międzynarodowych, a także Karol Przywara - Dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego.

Tematem rozmów były polsko-włoskie relacje gospodarcze oraz możliwości zwiększenia współpracy w dziedzinie nowoczesnych technologii. Marszałek Województwa Dolnośląskiego przedstawił gościom Dolny Śląsk, opowiadając o zabytkach, bogatej historii, atrakcyjnej lokalizacji. Wskazał także na doskonały potencjał ludzki regionu, czyli dobrze wykształconych mieszkańców regionu, oraz bardzo niski poziom bezrobocia. Na Dolnym Śląsku studiują także obywatele Włoch, którzy często decydują się pozostać po zakończeniu edukacji w tym regionie. Dolny Śląsk jest atrakcyjny dla inwestorów, a intencją władz jest promowanie regionu jako miejsca wysoce rozwiniętego, przyjaznego inwestorom, dlatego możliwa byłaby współpraca w dziedzinach ICT, biotechnologii oraz innowacji. Krzysztof Bramorski dostrzegł potencjał działania w ramach dwóch regionalnych projektów: Dolina Innowacji oraz Zielona Dolina.
Cezary Przybylski podkreślił, że zachętą dla inwestorów powinny być możliwości, jakie daje im nasz region, także  w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii.

 
Poruszono również temat organizowania polsko-włoskich spotkań gospodarczych na Dolnym Śląsku
w 2019 roku.

Polska i Włoch mają bardzo dobre relacje polityczno- gospodarcze. Włochy są aktualnie trzecim partnerem handlowym Polski pod względem wielkości obrotów towarowych z krajami UE i 4-tym w skali świata, z prawie 5% udziałem w obrotach handlowych Polski. W roku 2016 wartość wzajemnych obrotów handlowych przekroczyła 18,3 mld EUR, eksport do Włoch 8,8 mld EUR, zaś import z Włoch 9,5 mld EUR.


Włochy aktualnie zajmują wysokie 7 miejsce na liście największych inwestorów zagranicznych w Polsce. Wielkość zainwestowanego kapitału włoskiego w Polsce na koniec 2015 r.  wyniosła wg NBP ponad 8,5 miliarda EUR, a liczba  funkcjonujących w Polsce włoskich przedsiębiorców wyniosła ponad 1300. Włoscy przedsiębiorcy inwestują w Polsce zarówno w działalność usługową, jak i produkcyjną, w różnych sektorach: motoryzacyjnym, papierniczym, spożywczym czy budowlanym. W latach 2014-2016 można było zaobserwować dalsze zainteresowanie podmiotów włoskich polskim sektorem energii odnawialnych, głównie inwestycjami w elektrownie wiatrowe.