rozmiar czcionki: A | A | A

Wicemarszałek Marcin Gwóźdź spotkał się z saksońskim ministrem Gospodarki, Pracy i Transportu

12.02.2019 08:59 08:59

W czwartek, 7 lutego w Lipsku odbyło się pierwsze spotkanie Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Marcina Gwoździa oraz Saksońskiego Ministra Gospodarki Martina Duliga. Jego celem było określenie kierunków współpracy gospodarczej Dolnego Śląska i Saksonii. Rozmowy odbyły się w ramach XIII Polsko-Saksońskiego Forum Gospodarczego organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu oraz Saksońską Agencją Wspierania Gospodarki.

Wicemarszałek M. Gwóźdź, nawiązując do tematyki Forum, zaznaczył podczas spotkania, że jednym z wyzwań obydwu regionów będą zmiany technologiczne, z którymi będą musieli zmierzyć się wszyscy przedsiębiorcy. Z tego powodu niezmiernie ważnym jest, aby kontynuować wypracowane przez lata elementy współpracy między dolnośląskimi i saksońskimi firmami, a także tworzyć jak najwięcej nowych platform wymiany doświadczeń.


Podczas spotkania Minister M. Dulig oraz Wicemarszałek M. Gwóźdź omówili także kwestię ekspansji dolnośląskich i saksońskich przedsiębiorców na rynek chiński. Położenie Dolnego Śląska i Saksonii w węźle komunikacyjnym jest niewątpliwym atutem, wartym wykorzystania w nawiązywaniu nowych kontaktów. Obydwie strony chcą dążyć do tego, aby wkraczanie przedsiębiorstw na rynek chiński opierało się na wzajemnym wspieraniu. Z tego powodu strona saksonska zaproponowała, aby do współpracy Dolnego Śląska i Saksonii wpisać wspólne wizyty na chińskich targach zarówno branżowych jak i inwestycyjnych.


Kolejnym zaproponowanym punktem współpracy powinno być wzmocnienie gospodarki poprzez wprowadzenie innowacji w dolnośląską i saksońską infrastrukturę transportową. Ważną kwestią jest rozwój transportu kolejowego, który nie tylko odciążyłby autostrady, ale również byłby wartością dodaną dla eksporterów, importerów oraz spedytorów. Ideą nad którą pracuje Saksonia, jest popularyzacja transportu kolejowego szczególnie dla transportu towarów, jednakże przy łączeniu spedycji drogowej z kolejową, gdzie pociągi miałyby  pełnić funkcję mobilnych parkingów autostradowych dla tirów. Idea ta pozwoliłaby na optymalizację czasu i kosztu transportu, a także miałaby  wpływ na zasoby ludzkie poprzez elastyczne podejście do pracy kierowców.


Ważnym tematem dla Saksonii i Dolnego Śląska jest również polityka energetyczna, w tym odejście od wydobycia węgla. Obydwa regiony należą do inicjatywy Komisji Europejskiej Coal Regions in Transition. Pomimo różnic w strategiach energetycznych Polski i Niemiec obydwie strony chcę współpracować również w tym obszarze. Głównym kierunkiem tej współpracy będą innowacje, zarówno w stosowaniu energii odnawialne jak i tej, która wytwarzana jest w sposób tradycyjny wykorzystaniem węgla.