rozmiar czcionki: A | A | A

Startuje Wspólne Przedsięwzięcie NCBR i Województwa Dolnośląskiego – do wzięcia dotacje na rozwój polskich technologii biomedycznych

08.03.2019 14:04 14:04

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Dolnośląskim pn. „Dolnośląska Strefa Technologii Biomedycznych”. W ramach konkursu, przedsiębiorcy będą mogli powalczyć o 50 milionów złotych na dofinansowanie innowacyjnych projektów w zakresie wysokich technologii z obszaru biomedycyny.

Województwo Dolnośląskie pod względem poziomu rozwoju gospodarczego zalicza się do liderów w Polsce. Pod względem wskaźnika PKB na jednego mieszkańca region zajmuje drugie miejsce w kraju, osiągając 76% średniej unijnej. Ponad jedna trzecia dochodu generowana jest przez przemysł. Jednakże, pomimo relatywnie wysokiego miejsca Województwa Dolnośląskiego w rankingach gospodarczych na mapie Polski, zajmuje ono odległe miejsce w porównaniu z regionami Europy, do których ma ambicję dorównać.


Wspólne Przedsięwzięcie jest szansą na rozwój badań i innowacji w istotnym z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i technologicznego regionu obszarze biomedycyny dzięki skoncentrowaniu na nim środków lokalnych i krajowych. To możliwość wygenerowania rodzimych, innowacyjnych produktów i usług, które mogą pilotażowo znaleźć zastosowania w sektorze publicznym. To również stworzenie możliwości dla mieszkańców Dolnego Śląska na poprawę jakości życia dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym, funkcjonującym w ich otoczeniu.


- Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w technologiach biomedycznych w szerszym kontekście może przełożyć się na korzyści dla budżetu nie tylko regionu ale i państwa m.in. poprzez profilaktykę, wydajną opiekę nad pacjentami, wprowadzenie nowych terapeutyków czy profilaktyki chorób cywilizacyjnych – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Biotechnologie specjalizacją regionu
Zakres przedsięwzięcia został określony ze względu na potencjał naukowy i wdrożeniowy regionu. Wynika on z wieloletniej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, w szczególności Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Medycznym, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Ośrodkiem Badawczo – Rozwojowym czy Uniwersytetem Przyrodniczym i sektorem dolnośląskich przedsiębiorstw w zakresie dyscyplin technicznych, chemicznych, biotechnologicznych oraz medycznych, przede wszystkim w obszarze robotyki medycznej, zaawansowanej diagnostyki medycznej, bioinformatyki, telemedycyny, a także mikroelektroniki i mikrosystemów.


− Rozwój technologii biomedycznych na Dolnym Śląsku to efekt wieloletniej współpracy samorządu województwa z uczelniami, szpitalami i przedsiębiorcami. To jednocześnie przykład sprawnego wykorzystania naszych największych potencjałów rozwojowych czyli zaplecza naukowego, medycznego, a także lokalnego biznesu. Teraz nadchodzi czas decyzji, zapraszamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w konkursie o dotacje – mówi marszałek Cezary Przybylski.


Wspólne Przedsięwzięcie podzielone jest na trzy obszary merytoryczne:
•    Obszar zaawansowanych technologii robotycznych, w celu usprawnienia procesów medycznych
w jednostkach leczniczych-narzędzia, procesy, produkty (np. protezowanie kończyn, automatyzacja procesów w jednostkach medycznych, wykorzystanie technik robotowych w zabiegach chirurgicznych),
•    Obszar technologii mikro i nanoinżynieryjnych, prowadzących do miniaturyzacji urządzeń i sprzętu medycznego wykorzystujących możliwości technik mikrosystemowych ze szczególnym uwzględnieniem wspomaganego informatycznie pozyskiwania i przetwarzania sygnałów biologicznych (np. rozwój i zastosowanie miniaturowych produktów i narzędzi analitycznych, testów diagnostycznych, urządzeń biomedycznych i weterynaryjnych, miniaturowy sprzęt analityczny w analizie jakości żywności, biomedycyna kosmiczna),
•    Obszar nowoczesnych technologii i prototypowych podsystemów funkcjonalnych adaptowalnych w leczeniu personalnym, rozwiązań produkcyjnych i rozwoju infrastruktury obsługi leczenia szpitalnego (np.: implanty personalizowane nowej generacji, personalizowane terapie lecznicze
i nośniki leków).


50 milionów złotych w pierwszym konkursie
W ogłoszonym, pierwszym konkursie, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty obejmujące badania przemysłowe, realizowane przez konsorcja naukowo-przemysłowe. W konsorcjum musi wziąć udział co najmniej jedno przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na obszarze Województwa Dolnośląskiego, które wskaże to województwo jako miejsce realizacji projektu.


Budżet konkursu wynosi 50 milionów złotych. Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 750 tys. PLN, a maksymalna nie może przekroczyć 4 mln PLN. Nabór wniosków
w konkursie będzie trwał od 8 kwietnia do 7 czerwca 2019 roku.


Z kolei konkurs Województwa Dolnośląskiego, który ruszy w trzecim kwartale 2019 roku, będzie obejmował swoim zakresem prowadzenie prac rozwojowych oraz wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Jego budżet również wyniesie 50 milionów złotych. Projekty zgłoszone do konkursu NCBR będą mogły również ubiegać się o dofinansowanie w konkursie Województwa Dolnośląskiego.


Łączny budżet Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Dolnośląskim pn. „Dolnośląska Strefa Technologii Biomedycznych” wynosi 100 milionów złotych. Wkład NCBR jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, natomiast wkład Województwa Dolnośląskiego – ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Więcej informacji nt. ogłoszonego konkursu znajduje się na stronie NCBR.