rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie z wicehetmanem Kraju Ołomunieckiego

01.12.2017 11:12 11:12

1 grudnia, Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, spotkał się z Milanem Klimešem, Wicehetmanem Kraju Ołomunieckiego w Republice Czeskiej. Podczas spotkania obie strony wyraziły wolę wspierania działań papierni z Dusznik Zdroju oraz Velkych Losin w dążeniu do uzyskania wpisu transgranicznego na listę dziedzictwa światowego UNESCO.

Obecnie Województwo Dolnośląskie łączy Wspólny Sekretariat Techniczny Interregu VA, który ulokowany jest w Ołomuńcu. Kraj Ołomuniecki jest członkiem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej EUWT NOVUM Z O.O. Papiernia w Velkych Losinach ulokowana jest w Kraju Ołomunieckim, co także zbliża nasze regiony. Marszałek zaprosił przedstawicielu Kraju Ołomunieckiego do udziału w Międzynarodowych Targach Turystycznych, które odbędą się w 2018 roku we Wrocławiu. Wicehetman Kraju Ołomunieckiego zadeklarował wsparcie dla współpracy w dziedzinie turystyki, podkreślając, że nie tylko Praga jest atrakcyjna dla turystów. Kraj Ołomuniecki oferuje turystom bardzo interesujące rozwiązanie w postaci karty wstępu do obiektów zabytkowych, która umożliwia nieodpłatny wstęp do obiektów lub zapewnia zniżki. Wicehetman opowiedział o promocji produktów regionalnych Kraju Ołomunieckiego – od trzech lat co roku odbywa się wydarzenie o nazwie „Posmakujcie Jeseniki”, podczas którego organizowane są prezentacje oraz degustacje napojów i potraw produkowanych w regionie. Maciej Szymczyk, Dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju podkreślił potrzebę wsparcia wpisania papierni na listę UNESCO w wielu wymiarach: finansowym, promocyjnym oraz informacyjnym. Obie strony zgodnie podkreśliły, że papiernie są wyjątkowymi zabytkami na skalę europejską. Nieodzowne jest popularyzowanie tych obiektów w Polsce, Czechach oraz regionach partnerskich Województwa Dolnośląskiego i Kraju Ołomunieckiego.