rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie konsultacyjne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

14.01.2019 15:21 15:21

W poniedziałek 14 stycznia we Wrocławiu odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące nowego projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W konferencji udział wzięli m.in. wicemarszałek Marcin Gwóźdź, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz wojewoda Paweł Hreniak.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach regionalnych konsultacji społecznych nad nowym kształtem strategii,  która będzie obowiązywać do 2030 roku.


Przyjęta w lutym 2017 roku Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zmieniła wizję zarządzania rozwojem kraju i regionów. Konieczne są więc zmiany w strategiach, które z niej wynikają. Takich dokumentów jest 9. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje nowe zapisy w jednym z nich – Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR). Będzie ona obowiązywać do 2030 roku.


- Oddajemy do dyskusji dokument, który zmienia optykę patrzenia na rozwój Polski. To o tyle istotne, że strategia wprowadza rozwiązania organizacyjne i finansowe, które zostaną wykorzystane w nowym okresie finansowania polityki spójności 2021-2027 – podkreśla minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.


KSRR to dokument, który pokazuje jak powinny się rozwijać polskie regiony i jak rząd może im pomóc. W projekcie KSRR 2030 nacisk został położony na:
•    zrównoważony rozwój całego kraju,
•    odejście od dotychczasowej polityki regionalnej, która wspierała głównie największe miasta,
•    wspieranie mocnych stron poszczególnych części naszego kraju i rozwiązaniu ich specyficznych problemów (wsparcie „szyte na miarę”),
•    większą selektywność pomocy ze strony państwa – przeniesienie środka ciężkości z poziomu regionalnego na subregionalny i lokalny.


Ważną rolę w systemie realizacji KSRR pełni Samorząd Województwa. Jest on nie tylko koordynatorem działań rozwojowych na obszarze województwa, ale także bezpośrednim partnerem administracji rządowej w uzgadnianiu interwencji w ramach polityki regionalnej.


- Sejmik Województwa Dolnośląskiego jako podmiot zobowiązany do programowania rozwoju i zarządzania nim na poziomie regionalnym oraz odpowiedzialny za koordynowanie działań rozwojowych uchwalił we wrześniu 2018 roku nową Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 – mówił podczas otwarcia konferencji wicemarszałek Marcin GwóźdźLiczę, że wypracowane tam założenia będą komplementarne względem opracowywanej dzisiaj Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i znajdą się w jej nowym projekcie – dodał wicemarszałek.


Niniejsza Strategia to już czwarta edycja Strategii Rozwoju naszego regionu. Dokument nawiązując do poprzednich strategii i doświadczeń z ich realizacji, zapewnia ciągłość procesu planowania strategicznego, a jednocześnie uwzględnia dynamicznie zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne oraz nowe wyzwania, przed którymi stoi nasz region. Strategia była tworzona od lipca 2017 roku pod egidą Zarządu Województwa we współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi i ekspertami. Nowa Strategia kreśli ambitną wizję Dolnego Śląska jako regionu równomiernego rozwoju, regionu przyjaznego, nowoczesnego i konkurencyjnego. Cele Strategii naszego województwa są zbieżne z celami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego – w zakresie m.in. wykorzystania endogenicznych potencjałów, zrównoważonego rozwoju, wysokiej jakości życia mieszkańców i osiągnięcia spójności w wymiarze społecznym,  gospodarczym i przestrzennym.