rozmiar czcionki: A | A | A

Ruszył „Pociąg do przyszłości”

15.02.2019 11:20 11:20

Komunikacja kolejowa na Dolnym Śląsku była głównym tematem zorganizowanego w Lubinie Dolnośląskiego Konwentu Samorządowców. Przez dwa dni w stolicy zagłębia miedziowego samorządowcy z całego regionu rozmawiali o wizji rozwoju transportu kolejowego na Dolnym Śląsku. Zarząd województwa reprezentował w wydarzeniu marszałek Cezary Przybylski oraz Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa.

Głównym celem konferencji było przybliżenie idei związanej z lepszym połączeniem dolnośląskich gmin i powiatów komunikacją kolejową. Umożliwi to mieszkańcom naszego regionu szybkie i wygodne przemieszczanie się, ułatwi dostęp do nowych miejsc pracy, a także zapewni możliwość podejmowania nauki na wybranych uczelniach. Dostępność transportowa z pewnością wpłynie też na atrakcyjność inwestycyjną Dolnego Śląska.


- Samorządowcy zawsze potrafią popatrzeć z góry, globalnie na pewne zagadnienia. Rozwój każdego regionu zależy od dostępności transportowej. To przede wszystkim kolej, ale też sieć drogowa. To dzięki nim szybko dotrzemy do pracy i szkoły, czy wyjedziemy na wakacje. Chcemy tu rozmawiać i wypracować nowe rozwiązania korzystne dla całego regionu – mówił podczas otwarcia kongresu Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.


– Kolej jest najszybsza, najbezpieczniejsza, najpewniejsza, choć niektórzy narzekają, że niekiedy się spóźnia, ale tak naprawdę zawsze jest obecna – mówił podczas swojego wystąpienia Robert Raczyński, prezydent Lubina. Stolica zagłębia miedziowego po latach odzyska już niebawem połączenie kolejowe. Mowa o trwającej modernizacji linii nr 289 łączącej Legnicę z Lubinem, która ma się zakończyć za kilka miesięcy. Kiedy to się stanie miasto w miejscu dawnego dworca planuje wybudowanie centrum przesiadkowego.


- Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich należy do zadań własnych samorządu województwa – przypominał Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa. Pierwotnie regionalne przewozy pasażerskie były finansowane ze środków budżetu państwa, a od 2004 r. ze środków własnych samorządu województwa.


W dyskusji głos zabrał również Patryk Wild, radny dolnośląskiego Sejmiku. Wskazał on tzw. miasta kolejowego wykluczenia, czyli miejsca zamieszkałe przez ponad 10 tysięcy mieszkańców nie posiadające jakichkolwiek pasażerskich połączeń kolejowych. Takich miast w Polsce jest aż 52, z czego na Dolnym Śląsku należą do nich m.in. Złotoryja, Polkowice, Góra czy Lwówek Śląski. - Priorytetem władz województwa jest zmiana tej niekorzystnej sytuacji – mówił podczas dyskusji Patryk Wild radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 


W konwencie uczestniczyli nie tylko samorządowcy, ale również przedstawiciele Kolei Dolnośląskich – samorządowego przewoźnika niezwykle cenionego przez podróżnych w regionie. Oprócz tematów związanych z transportem uczestnicy dyskutowali o potrzebie współpracy na wszystkich szczeblach samorządu w regionie.


– Będziemy skuteczni tylko wtedy, kiedy będziemy wspólnie działać na rzecz poprawy jakości życia na Dolnym Śląsku – podsumował marszałek Cezary Przybylski.

fot. lubin.pl