rozmiar czcionki: A | A | A

Prestiżowe wyróżnienie dla naszego urzędu

05.03.2019 11:47 11:47

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego znalazł się wśród laureatów prestiżowego Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W jego XIX edycji zostaliśmy wyróżnieni za kreowanie przyjaznego środowiska pracy. Otrzymaliśmy także certyfikat „Profesjonalne ZZL”.

Organizatorem odbywającego się już niemal od 20 lat konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, a jego celem promowanie najlepszych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W tegorocznej edycji nagrody i wyróżnienia przyznawane były zarówno dużym, średnim i małym firmom, jak i jednostkom administracji publicznej.


O przyznawaniu nagród decydował Komitet Oceniający na podstawie ankiet wypełnianych przez uczestników konkursu oraz oceny niezależnego audytora. W naszym przypadku była to wykładowczyni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego znalazł się wśród laureatów tegorocznej edycji Konkursu. Zostaliśmy wyróżnieni za kreowanie przyjaznego środowiska pracy, między innymi poprzez organizację akcji profilaktycznej wśród pracowników Urzędu „Żyj w zdrowiu – zbadaj się”.  Cykl szkoleń promujących zasady wczesnego wykrywania raka piersi, raka szyjki macicy, raka skóry, raka płuc oraz raka prostaty został zorganizowany wraz z lekarzami z Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Akcja była kolejnym działaniem uświadamiającym konieczność wykonywania badań profilaktycznych nie tylko wśród urzędników, ale także mieszkańców regionu. O tym, że akcja powiodła się świadczy fakt wykrycia problemów zdrowotnych u grona osób, które bez udziału w niej, mogłyby się nie dowiedzieć o swoich schorzeniach lub dowiedziałyby się o nich dużo później. O jej sukcesie świadczy także zainteresowanie innych dolnośląskich pracodawców o przeprowadzeniu podobnych badań w Dolnośląskim Centrum Onkologii.


To kolejne wyróżnienia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego otrzymane w ostatnich dniach. Chcąc docenić wszystkich pracodawców, którzy dbają o zdrowie swoich Pracowników, Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs „PracoDawca Zdrowia”. W rozstrzygniętej niedawno pierwszej edycji tego konkursu tytuł trafił do 13 pracodawców w Polsce, w tym do naszego Urzędu. Jesteśmy jedynym urzędem marszałkowskim w Polsce, który otrzymał ten certyfikat i jednym z trzech przedstawicieli administracji (obok nas „PracoDawcą Zdrowia” zostało także Ministerstwo Środowiska i Główny Urząd Statystyczny).


- Cieszy nas kolejne już wyróżnienie za organizowane akcje profilaktyczne skierowane do pracowników Urzędu - mówi marszałek, Cezary Przybylski. – Jako Urząd czujemy się odpowiedzialni za przyjazne środowisko pracy i za nasze najbliższe otoczenie. Dlatego chętnie angażujemy się w różnego rodzaju akcje społeczne i wolontariackie. Z roku na rok liczba takich akcji organizowanych w naszym urzędzie rośnie. W sumie, od 2012 roku przeprowadziliśmy niemal 100 różnych działań społecznie odpowiedzialnych. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników m.in. posadziliśmy w sumie 40 tys.  drzew i przekazaliśmy ponad 200 litrów krwi.