rozmiar czcionki: A | A | A

Powstanie Dolnośląska Strefa Przemysłowa S3

05.06.2018 15:51 15:51

Dzisiaj w Lubinie, Cezary Przybylski Marszałek Województwa razem z Prezydentem miasta, Robertem Raczyńskim podpisali List Intencyjny dotyczący współpracy Województwa Dolnośląskiego i Gminy Lubin przy utworzeniu Dolnośląskiej Strefy Przemysłowej S3.

Rozwój gospodarczy północnych obszarów Województwa Dolnośląskiego, zwiększenie liczby miejsc pracy oraz aktywizacja regionu, a także wykorzystanie możliwości transportowych drogi S3, to główne założenia, które są podstawą do utworzenia Dolnośląskiej Strefy Przemysłowej S3.

Nowa strefa zostanie ulokowana przy węźle drogi ekspresowej S3 Lubin Zachód i drogi wojewódzkiej nr 335, na obszarze Gminy Lubin i Gminy Miejskiej Lubin. Łączna powierzchnia strefy to blisko 393 ha.