rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

14.12.2017 14:46 14:46

Wybór przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego na kolejną kadencję oraz informacja na temat „Założeń Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030” i programu „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia” były głównymi tematami ostatniego w bieżącym roku posiedzenia Rady. Obradom przewodniczył Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, który podsumował także rok działalności tego gremium pod Jego przewodnictwem.

Na nową, roczną kadencję został wybrany przewodniczący z grona przedstawicieli organizacji związkowych. Został nim Kazimierz Kimso, Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. Jego kandydatura została przyjęta jednogłośnie.
Ustępujący przewodniczący WRDS WD Cezary Przybylski w podsumowaniu rocznej działalności Rady zwrócił uwagę, że przez ten czas najważniejsze tematy, którymi zajmowali się partnerzy społeczni, dotyczyły reformy ochrony zdrowia, a w szczególności trudnej sytuacji lecznictwa psychiatrycznego na Dolnym Śląsku i jego finansowania, a także zmian legislacyjnych w obszarze działalności uzdrowiskowej. Rada zajmowała się także m.in. problematyką wzrostu liczby podań o zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, szacowania wartości usług obejmowanych zamówieniami publicznymi, Krajowym Funduszem Szkoleniowym.


Marszałek Cezary Przybylski, dziękując za współpracę, wskazywał, iż „2017 był  niezwykle intensywnym czasem,  obfitującym w nowe wydarzenia i zmiany w przestrzeni publicznej. W takim okresie podejmowanie decyzji, realizowanie planów i zamierzeń powinno odbywać się w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Myślę, że pracując wspólnie nad rozwiązaniami dotyczącymi kraju, ale przede wszystkim Dolnego Śląska, udało nam się znaleźć to porozumienie”-mówił Marszałek Przybylski.


Gościem specjalnym posiedzenia był prof. Tadeusz Trziszka, który przedstawił założenia programu realizowanego na bazie porozumienia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Program „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia”, jak ocenili w trakcie spotkania partnerzy społeczni, stwarza szansę na równomierny rozwój Dolnego Śląska poprzez włączenie słabiej rozwiniętych gospodarczo rejonów województwa w działania innowacyjne w dziedzinie produkcji zdrowej żywności.