rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

29.03.2019 14:00 14:00

Inwestycje drogowe i kolejowe na Dolnym Śląsku były głównymi tematami dzisiejszego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie otworzył wojewoda Paweł Hreniak wraz z marszałkiem Cezarym Przybylskim.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Ewa Malik – Kapler – Naczelnik Wydziału Polityki Regionalnej Departamentu Strategii Rozwoju Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Jacek Mozalewski z wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentujący PKP PLK Jerzy Dul oraz Wojciech Zdanowski – Wiceprezes Kolei Dolnośląskich.


Poza inwestycjami związanymi z infrastrukturą drogową i kolejową podczas spotkania rozmawiano o Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, a także inwestycjami na dolnośląskich szlakach wodnych. Dodatkowo nominacje odebrali nowi członkowie WRDS:
•    Wojciech Kaźmierczak – Związek Pracodawców i Przedsiębiorców
•    Marcin Lenar - Związek Pracodawców i Przedsiębiorców
•    Grzegorz Wszelatyński - Związek Pracodawców i Przedsiębiorców
•    Maria Ałaszkiewicz – Pietr – Forum Związków Zawodowych
•    Krzysztof Domagała – NSZZ „Solidarność”
•    Mariusz Zarzycki - Forum Związków Zawodowych


W trakcie spotkania rozmawiano również o zbliżającej się nowej perspektywie finansowej UE i wysokości wsparcia, na jakie może liczyć Dolny Śląsk. – Ostatnie lata to czas dynamicznego rozwoju naszego regionu. Z jednej strony to powód do dumy, ale pamiętajmy, że wiążą się z tym pewne konsekwencje. Jako region, który znacząco poprawił swoją pozycję nie tylko w Polsce, ale i w skali całej Europy, prawdopodobnie nie będziemy mogli już liczyć na tak wysokie jak dziś wsparcie funduszami unijnymi. Oczywiście nie ustajemy w staraniach, aby było ono jak najwyższe, warto się jednak zastanowić jak wspierać dynamiczny rozwój Dolnego Śląska w nowych warunkach po roku 2020 – mówił podczas spotkania marszałek Cezary Przybylski.