rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Kuratorium Europejskiej Akademii Sportu Landu Brandenburgii

08.04.2019 11:32 11:32

Wicemarszałek Michał Bobowiec został wybrany członkiem Kuratorium Europejskiej Akademii Sportu w takcie jej posiedzenia, które odbyło się 4-5 kwietnia 2019 na Zamku Książ.

Europejska Akademia Sportu Landu Brandenburgia (ESAB) świadczy usługi edukacyjne w zakresie sportu, zdrowia i aktywnego spędzania czasu. Celem ESAB jest wspieranie sportu poprzez kształcenie kadr na poziomie zawodowym, średnim i wyższym. ESAB jest również usługodawcą edukacyjnym doskonalącym pracowników i współpracowników organizacji zrzeszonych w Niemieckim Olimpijskim Związku Sportowym oraz Brandenburskim Związku Sportowym. Naszą zaletą jest praca na rzecz całego społeczeństwa – od przedszkoli, poprzez szkoły, aż po studia dwutorowe.


Kuratorium Europejskiej Akademii Sportu  składa się z przedstawicieli polskich Województw Dolnośląskiego, Lubuskiego i Zachodniopomorskiego leżących przy granicy z Niemcami, południowo-szwedzkiej Prowincji Skane oraz z Federacji Sportu Brandenburgii i jego Europejskiej Akademii Sportu. W tym roku przewodnictwo w kuratorium objął Wicepremier Brandenburgii Christian Görke, a na nowego członka kuratorium został powołany Michał Bobowiec, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.