rozmiar czcionki: A | A | A

Podsumowanie programu „Bezpieczny Dolnoślązak”

20.05.2019 14:54 14:54

Za nami podsumowanie trzeciej edycji „Bezpiecznego Dolnoślązaka” – programu skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół, przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie całego Dolnego Śląska. W spotkaniu uczestniczył marszałek Cezary Przybylski.

Organizatorem programu jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, a partnerami m. in.: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu, Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, WORD we Wrocławiu, WORD w Legnicy, WORD w Wałbrzychu, WORD w Jeleniej Górze, Regionalny Oddział KRUS we Wrocławiu, Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 KS Commando, Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Starówka, Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Związek Banków Polskich, Fundacja Edukacja dla Bezpieczeństwa i Cyberbezpieczeństwa  i inni.


- Tak jak w poprzednich edycjach tak i w tej partnerami programu były służby, inspekcje i straże z terenu Dolnego Śląska zajmujące się bezpieczeństwem oraz organizacje pozarządowe, które są wyspecjalizowane w udzielaniu pomocy drugiemu człowiekowi. Hasło przyświecające wszystkim edycjom programu Bezpieczny Dolnoślązak to – minimum teorii maksimum praktyki i tak też było podczas tegorocznej edycji – mówił podczas spotkania marszałek Cezary Przybylski.


Celem Programu jest propagowanie działań, mających na celu podniesienie świadomości z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, wśród uczniów. Po zakończeniu Programu, dzieci i młodzież dysponują pakietem umiejętności, które pozwolą im na bezpieczne poruszanie się we współczesnym świecie, a także pozwolą odpowiednio reagować na napotykane niebezpieczeństwa i zagrożenia. Wartością dodaną jest możliwość poznania specyfiki działania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.


Wśród tematów poruszanych w trakcie nauki znalazły się m. in. takie tematy jak: bezpieczny Internet, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo na drodze, bezpieczny wypoczynek, problematyka oszustw domowych, zagrożenia bezpieczeństwa w sytuacjach niespodziewanych (pożar, powódź), ochrona danych osobowych, problematyka uzależnień, bezpieczne środowisko, terroryzm i elementy obronności.


W tegorocznej edycji Programu, szczególny nacisk położony był na tematykę cyberbezpieczeństwa. W obszarach tematycznych, realizowanych przez każdą placówkę, zostały uwzględnione działania mające na celu podniesienie świadomości w zakresie cyberzagrożeń.


Do tej pory w programie wzięło udział blisko 47 000 uczniów ze 146 placówek edukacyjnych.