rozmiar czcionki: A | A | A

Podpisano umowę o współpracy pomiędzy Republiką Serbską a Dolnym Śląskiem

27.02.2018 10:26 10:26

Wsparcie współpracy w obszarze m.in. gospodarki, transportu, ochrony środowiska, administracji, kultury, turystyki, nauki i technologii, edukacji oraz wykorzystania środków Unii Europejskiej i z programów wspólnotowych na wspieranie rozwoju regionalnego, to główne zapisy umowy zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Rzędem Republiki Serbskiej.

Strony w ramach swoich kompetencji, zgodnie z obowiązującymi w obydwu krajach przepisami, a także zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z umów międzynarodowych będą wspierać realizację wspólnych inicjatyw współpracy między społecznościami, organizacjami społecznymi i przedsiębiorstwami, zmierzających do rozwoju Województwa Dolnośląskiego i Republiki Serbskiej.
Będą m.in. wymieniać się kalendarzami imprez gospodarczych, naukowych, turystycznych, kulturalnych i targowo-wystawienniczych.  

Kończąca dziś swoja dwudniową wizytę na Dolnym Śląsku delegacja z Wicepremier i Minister ds. Planowania Przestrzennego, Inżynierii Lądowej i Ekologii Srebrenki Golić na czele spotkała się również z kierownictwem Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej oraz Wydziału Współpracy z Zagranicą UMWD. Spotkanie to poświęcone było wspólnym projektom gospodarczym. Delegacja Republiki Serbskiej spotkała się także z przedstawicielami dolnośląskiego środowiska kultury.