rozmiar czcionki: A | A | A

Ostatni Piknik Bezpieczeństwa we Wrocławiu

28.06.2017 13:08 13:08

22 czerwca 2017 r. Wicemarszałek Ewa Mańkowska wzięła udział w ostatnim Pikniku Bezpieczeństwa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Szkole Podstawowej nr 26 we Wrocławiu w ramach programu „Bezpieczny Dolnoślązak”. Wrocławska placówka jako jedna z trzech wykazała się największą kreatywnością oraz zrealizowały najwięcej przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa.

Podczas Pikniku najmłodsi Dolnoślązacy zaprezentowali ciekawy program artystyczny oraz przybliżono podjęte działania przez szkołę. Jednak największym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja sprzętu ratowniczego służb, inspekcji i straży czyli partnerów programu.


Program „Bezpieczny Dolnoślązak” ma na celu propagowanie propagowanie działań mających na celu podniesienie świadomości z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Jednym z elementów programu są zajęć praktyczno-dydaktycznych w placówkach edukacyjnych, przedszkolach i szkołach. Uczestnicy uczą się jak reagować na niebezpieczeństwa, w tym jak powiadomić służby w sytuacji zagrożenia. Szczególny nacisk II edycji położony był na tematykę bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami.


Wartością dodaną jest możliwość poznania specyfiki działania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Program został objęty patronatem medialnym TVP Wrocław oraz naukowym Zakładu Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.