rozmiar czcionki: A | A | A

Ośrodek Kultury w Miliczu rozbudowuje się

25.10.2017 11:57 11:57

Marszałek województwa przekazał blisko 1,8 mln zł na rozbudowę budynku Ośrodka Kultury w Miliczu i stworzenie nowej oferty zajęć dla mieszkańców. Dzięki wsparciu samorządu powstanie tam m.in. kino 3d, studio filmowe oraz sala prób dla wokalistów i zespołów.

Zmiany w Ośrodku Kultury szczególnie ucieszą miliczan interesujących się nowoczesnymi formami sztuki – grafiką, fotografią, filmem czy muzyką. To dla nich powstanie m.in. studio filmowe do nagrywania i montażu, sala multimedialna, kino 3d i studio fotografii i filmu. Miłośników teatru zaciekawi z pewnością propozycja przedstawień online, które będą wyświetlane z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu oświetleniowego i elektroakustycznego. W ramach rozbudowy zmieni się także charakter sali kameralnej, która zostanie przekształcona w małą galerię sztuki.


Pieniądze przekazane przez samorząd województwa pozwolą także ocieplić budynek Ośrodka Kultury i zapewnić do niego dostęp osobom niepełnosprawnym. W ramach inwestycji zaplanowano również stworzenie innowacyjnego zintegrowanego systemu promocji oferty ośrodka wśród mieszkańców.


Koszt wszystkich prac i zakupu wyposażenia to prawie 2,3 mln zł. Samorząd województwa zdecydował o dofinansowaniu inwestycji kwotą blisko 1,8 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozostałą część wydatków, w formie wkładu własnego pokryje gmina Milicz. Przebudowa ma zakończyć się w marcu 2018 roku.


- Rozbudowa Ośrodka Kultury w Miliczu to jeden z dwudziestu dziewięciu projektów, które zostały wybrane w drodze konkursu i otrzymały ponad 69 mln złotych wsparcia finansowego na promowanie dziedzictwa kulturalnego Dolnego Śląska i rozwój instytucji kultury – podsumowuje marszałek Cezary Przybylski.


Konkurs dotyczył dwóch typów projektu. Pierwszy z nich dedykowany był zabytkom wpisanym do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Do rozdysponowania były pieniądze na rewitalizację, rewaloryzację, konserwację, renowację i restaurację obiektów zabytkowych oraz obszarów zabytkowych, a także na przystosowaniu obiektów do pełnienia przez nie nowych funkcji, w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej. Adresatem drugiego konkursu były instytucje kultury, które dzięki środkom zyskają szansę na przebudowę i rozbudowę swoich obiektów, doposażenie w nowy sprzęt niezbędny do rozwoju oferty oraz oprogramowania komputerowe ułatwiające wewnętrzne zarządzanie w instytucji.