rozmiar czcionki: A | A | A

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Pisarzowicach

26.09.2018 13:25 13:25

30 tys. zł przekazał dziś marszałek Cezary Przybylski w imieniu Samorządu Wojewódzka na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminny Kamienna Góra i zakup wozu dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Środki zostały przyznane w ramach  Konkursu Poprawa Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018.  Zostały w nim złożone 72 wnioski na łączną kwotę 2,5 mln zł.  
Dofinansowanie otrzymały 53 gminy na łączną kwotę 1,2 mln zł. W ramach dofinansowania zakupione zostaną 23 wozy pożarnicze, w tym 5 lekkich i 18 średnich oraz sprzęt p/poż.
Łączna kwota przeznaczona na konkurs w latach 2008-2017 wyniosła 15,6 mln zł i zakupiono 182 wozy pożarnicze, w tym 54 lekkie, 114 średnie i 14 ciężkie oraz udzielono 84 dotacje na sprzęt p/poż.
Konkurs przeznaczony jest dla gmin na zadania własne z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jego celem jest unowocześnienie i udoskonalenia "infrastruktury" mającej wpływ na bezpieczeństwo w regionie, a co za tym idzie podniesienie bezpieczeństwa publicznego.